มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0 Impressive Increase Sales in Top Sales with Selling 4.0

อบรมวันที่ 25 เมษายน 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0 Impressive Increase Sales in Top Sales with Selling 4.0

หลักการและเหตุผล

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถึทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมาย แบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. 1.              เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายยุค 4.0
  2. 2.              สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายยุค 4.0 อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  3. 3.              เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)

หัวข้อการอบรม

                  -   แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด

                  -   Workshop : วิเคราะห์การขายแต่ละยุค

                  -   ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value)

                  -   เคล็ดลับเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้า

                  -   เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ในยุคการตลาด 4.0

                -  แนวคิดและความสำคัญของการขายยุค 4.0

                  -   Workshop : วิเคราะห์การขายยุค 4.0

                  -   เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบ Top Sales ในยุค 4.0

                  -   Principle 1 : Communicate Channel

                  -   Principle 2 : Distribute Channel

                  -   Principle 3 : Facilitate Channel

                  -  การปรับตัวให้ทันกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0

                  -  แนวทางเพิ่มยอดขายกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0

                  -   Workshop : เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales เชิงปฏิบัติ

            

ผู้เข้าฝึกอบรม  : เหมาะสำหรับ พนักงานขายในทุกระดับ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1)                  บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

2)                  การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3)                  Case Study แบบสถานการณ์จริง (Workshop)

4)                  สรุปทบทวนบริบท และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

5)                  บรรยาย 60%  , Workshop 40%

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเพิ่มยอดขาย, Top Sales, ขายทะลุเป้า, ขายแบบเซียน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
เรียนรู้วิธีการทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ชมการสาธิตการใช้งานระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ขายของออนไลน์ใครๆ ก็ทำได้
การจัดเก็บเอกสารที่มีปริมาณมากและแยกรายละเอียดออกเป็นเรื่องนั้น จะต้องอาศัยระบบและเทคนิควิธี รวมถึงการนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารและนำมา...
การทำธุรกิจให้สำเร็จ จำเป็นต้องทำการตลาดประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าและบริการ
เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) ให้ประสบความสำเร็จ และการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้การทำการตลาดด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook Page และการโปรโมทเว็บไซต์ด้วยการทำ SEO
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า และมาทำความเข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมายและการสร้าง Cus...
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจขายของออนไลน์ เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ใครๆ ก็ทำได้ โดยการเข้าร่วมอบรมการขายสินค้าออนไลน์ และการตลาดอ...