มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 12 มิ.ย.63

อบรมวันที่ 12 มิถุนายน 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 12 มิ.ย.63
 • เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Part 1 ภาพรวมของการจัดการเชิงกลยุทธ์

 • ทำความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas

 • ภาพรวมอุตสาหกรรม

 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)โดยใช้ PETS Model

 • สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Competitive Environment) : Porter’s 5 forces

 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 7S Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์

 • Workshop การวิเคราะห์และนำผลกิจกรรม Part 1 ต่อในกิจกรรม Part 2

Part 2 การจัดทำกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ และประเมินผล

 • ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร

 • วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาดโดยใช้ BCG Matrix

 • ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะสอน จิตวิญญาณใหม่ในครูคนเดิม
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้การบริหารธุระกิจโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์อย่างผู้เชี่ยวชาญ เน้นเนื้อหาเข้าข้น เจาะลึกทุกวิธีการ สร้างแนวคิดเพิ่มผลกำไรในตลาดที่มี...
การสร้างทีมเวิร์คนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่หัวหน้างานทุกคนควรต้องมีทักษะนี้ เพราะการสร้างทีมให้มีการทำงานที่สอดคล้องประสานไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผ...
และหลักการของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กร ดังนั้นการที่องค์กรจะริเริ่มให้มีการนำกิจกรรมคิวซีซีมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานจึงควรมีการให้ความรู้ในระดับที่สามารถดำเนินกิจ...
หลักสูตร อ่านคนจากลายมือ เป็นการวิเคราะห์ ลายมือ เพื่อให้ทราบถึงนิสัย ความชอบ ความสามารถพิเศษ
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "หม้อต้มน้ำมันร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ และแอร์พรีฮีตเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Hot oil Economizer Air-preheater)"...
เชิญเข้าอบรม หลักสูตร “เรียนรู้ เข้าใจ เครื่องมือวัดทางแสงอย่างมืออาชีพ (Fiber Optic Testing and Troubleshooting)” รุ่นที่ 0001 วันที่ 7-8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.0 น. ณ มหาวิ...
เรียนรู้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร ยกระดับความพึงพอใจลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจตามมาตรฐาน