มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

อบรมวันที่ 09 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 1631 ครั้ง
หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ


      ผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นจนได้รับการยอมรับจําเป็นต้องมีทักษะด้านการนําเสนอ การสื่อสาร การโน้มน้าวใจ และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย

       หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีทักษะใน การเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีไปยังผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การอบรม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทัศนคติที่ถุกต้องเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
- เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการและวิธีการต่างๆ ของการเป็นวิทยากรที่ถูกต้อง
- เพื่อให้รู้เทคนิคต่าง ๆ ตังแต่การออกแบบหลักสูตร การกิจกรรม การดําเนินการสอน จนถึงขั้นตอนการสรุปติดตาม ประเมินผล
- เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้ถูกต้องตามขั้นตอน รวมทั้งวิธีการค้นพบตนเอง และสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็นวิทยากรที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่น น่าสนใจ เฉพาะตัว
- เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานของตนเอง และก้าวสู่การเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับได้อย่างแท้จริง

วันที่ 9-10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 -16.00 น

ัหัวข้อการอบรม:
- บันไดลับ 10 ขั้น เส้นทางสู่... การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
- เทคนิคการขจัดความประหม่า และการพัฒนาพื้นฐานทางการพูดสำหรับวิทยากร
- กลยุทธ์สู่ การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
- เทคนิคการนําเสนอ หัวใจของการเป็นวิทยากร
- กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศห้องอบรมให้เป็นแดนสวรรค์สําหรับผู้ฟัง
- เทคนิคการโน้มน้าวจิตใจแบบผูกมัด
- 9 เทคนิคการตอบคําถาม ที่ใครก็เบรกไม่อยู่ ( บันไดขั้นที่ 9)
- 10 ข้อบกพร่องของการเป็นวิทยากร ( บันไดขั้นที่  10)
- กิจกรรมประกอบการอบรมและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ทุกช่วงการบรรยาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิทยากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ผู้ที่ทํางานด้านการบรรยาย ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง รวมทั้งผู้ที่สนใจพัฒนากลยุทธ์ด้านการจัดการฝึกอบรม เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต

วิทยากร โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด.

สถานที่ ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่่่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน )

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 9,500 บาท (ราคานี้ย้งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สอบถามรายละเอียด
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
http://www.bostonnetwork.com
บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
E-mail: seminar@bostonnetwork.com
Mobile: 086-337-8266
Fax: 02-949-0991

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ทักษะ 5C สำหรับหัวหน้างาน รวมไปถึงเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน อุปสรรคในการประสานงาน การกำหนด OLA ในการทำงาน การสร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่น ตลอดจนการมอบหมายงาน ...
ปัญหาการข่มเหงในที่ทำงาน (Workplace Harassment) อันประกอบด้วยปัญหาสองด้านหลักได้แก่ การข่มเหงทางเพศ (Sexual Harassment) และการข่มเหงโดยใช้อำนาจในการปกครอง (Power Harassment) เป็...
เพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ พนักงาน Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบ...
คอร์สพิเศษ!! สำหรับผู้ที่อยากพูดภาษาอังกฤษเป็น และอยากได้หลักง่ายๆ ที่ถูกต้อง ใช้ได้จริง เรียนรู้แบบธรรมชาติ ง่าย สนุก แต่ได้สาระ ได้ประโยคติดปาก นำกลับไปใช้ได้ถูกต้องและใช้ได...
สื่อสารให้ตรงจุด ส่งข้อความให้ตรงประเด็น เพราะการสื่อสารไม่ยากอย่างที่คิด ถ้ารู้เทคนิคในการสื่อสาร
ทักษะการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จในการทำงานเพราะเราใช้การนำเสนองานขายในการให้ข้อมูลผู้อื่น ให้ความรู้ผู้อื่น ตลอดจนโน้มน้าวให้...
มาเรียนรู้กับวิทยากรระดับโลก และพบกับการฝึกอบรมขั้นสูงด้วยเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์ผลลัพธ์มาแล้วทั่วโลก
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่ง...
ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแ...