มีค่าใช้จ่าย

การวิเคราะห์ใบรายงานการสอบเทียบ แนวคิดการตัดสินเครื่องมือวัดและ ผลการวัดจากการสอบเทียบ

อบรมวันที่ 24 มิถุนายน 2563
จำนวนคนดู 530 ครั้ง
การวิเคราะห์ใบรายงานการสอบเทียบ แนวคิดการตัดสินเครื่องมือวัดและ ผลการวัดจากการสอบเทียบ

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์ใบรายงานการสอบเทียบ แนวคิดการตัดสินเครื่องมือวัดและ ผลการวัดจากการสอบเทียบ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

รุ่นถัดไปวันที่ 25 สิงหาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.  ห้องสัมมนา โรงแรมเมเปิล บางนา

           ในระบบการผลิตในปัจจุบันเครื่องมือวัดถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการชี้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา เนื่องจากเครื่องมือวัดที่ใช้งานในระบบงานอุตสาหกรรมนั้น หากเกิดความผิดพลาดขึ้นกับเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่ ยิ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นในการผลิตในลักษณะของค่าที่ใช้ในการควบคุม (Specification) เนื่องจากไม่ทราบว่าค่าที่กำหนดขึ้นมานั้นมีความถูกต้องมากน้อยเพียงไร โดยเป็นผลมาจากการใช้เครื่องมือวัดที่มีความผิดพลาด (Error) และถ้านำเครื่องมือวัดที่มีความผิดพลาด (Error) มาใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานในงาน Q.C. จะส่งผลต่อการตัดสินความใช้ได้ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

   โดยกระบวนการที่ใช้เป็นเครื่องมือทางคุณภาพที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงค่าความผิดพลาดของเครื่องมือวัด นั้นคือ การสอบเทียบ(Calibration) และในการสอบเทียบนั้นจะต้องมีการรายงานผลในรูปแบบของ Certificate of Calibration เพื่อใช้เป็นหลักประกันในผลทางคุณภาพของเครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบ

ดังนั้น ผู้จัดทำหลักสูตรการทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบจึงมองเห็นโอกาสที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมมีความเข้าใจในการสอบเทียบและการนำผลการสอบเทียบในใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 ขอบเขตของหลักสูตร

1.  ดำเนินการฝึกอบรมเรื่องการทำความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบ

2.  ดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้อบรมเข้าใจ ข้อมูลต่าง ๆ ในใบรายงานผลสอบเทียบ

3.  ดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าอบรมเข้าใจการนำข้อมูลที่จำเป็นในการยอมรับผลการสอบเทียบ

4.  ดำเนินการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำข้อมูลจากใบรายงานผลไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง     

ค่าสัมมนาท่านละ 2,900 บาท สมัคร 2 ท่านๆละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%) รับจำนวนจำกัด

การชำระค่าอบรม “หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น”

ธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 732-2458238 สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

ติดต่อสอบถามที่ คุณตุ้ม 02-1753330 มือถือ 0868929330

Email :info.ptstraining@gmail.com 

www.ptstraining.in.th

  

  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 

 1. พนักงานระดับปฏิบัติการในการใช้เครื่องมือวัด
 2. หัวหน้างานระดับปฏิบัติการในการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
 3. ผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ผลในใบรายงานผลการสอบเทียบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการยอมรับผลสอบเทียบจากข้อมูลในใบรายงานผลสอบเทียบ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการนำข้อมูลในใบรายงานผลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อ
  1. หัวข้อการอบรม
  2. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

   หนึ่ง วัน  :  ช่วงเช้า                                                                               ช่วงบ่าย


   1. ความสำคัญและข้อกำหนดในการออกใบรายงานผลการสอบเทียบ

   2. ข้อมูลที่สำคัญในใบรายงานผลการสอบเทียบ (ต่อ)

       1.1 การสอบเทียบ (Calibration)

       2.2 Ambient Condition of Calibration

       1.2 หลักการของเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

       2.3 Uncertainty of  Measurement

       1.3 องค์ประกอบของเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม 

       2.4 ข้อมูลในใบ Certificate (Calibration Result)

       1.4 หลักการสอบเทียบ (Principles of Calibration)

   3. การวิเคราะห์ผล/นำผลในใบ Certificate ไปใช้งาน

       1.5 คุณลักษณะและการกำหนดเกณฑ์การใช้เครื่องมือวัด  

       3.1 การนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งาน

   2. ข้อมูลที่สำคัญในใบรายงานผลการสอบเทียบ

       3.2 การตัดสินความใช้ได้ของเครื่องมือวัด

       2.1 การสอบกลับได้ของการวัด (Traceability)

   4. ตัวอย่าง ใบรายงานผลการสอบเทียบ

 5.  

     

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์ใบรายงานการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป...
ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (MODERN HUMAN RESOURCE OFFICER) ( 1 มี.ค.62) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พื้นฐานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะต้องเผชิญในการทำงานวันนี้ โดยใช้กรณีศึ...
โดยสถาบัน Tsuji Culinary Institute ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี เริ่ม มกราคม 2016 นี้ !!! เปิดรับสมัครแล้ว จำนวนจำกัด หลักสูตร 2 วัน เท่านั้น! ทั้งหมด 15 หลักสูตร
เพื่อทราบเกี่ยวกับการให้นมแม่กับเด็กที่ป่วยไข้
เพื่อให้ภาคประชาชนคนตัวเล็ก ๆ ได้ลุกขึ้นมาร่วมรับผิดชอบสังคม ลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยตัวเอง มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต เป็นหน่วยเฝ้าระวังและส่งเสียงเมื่อมีสิ่งผิดปกติ
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้ ???
นโยบายสินเชื่อ คือ สิ่งที่องค์กรของธุรกิจกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางกำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่จะมาเป็นลูกหนี้การค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเครดิตและการกำหนดวงเงินสินเชื่อของลูกค้...
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015