มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

อบรมวันที่ 25 มิถุนายน 2563
จำนวนคนดู 31 ครั้ง
เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

 

Online Training Program by Zoom

หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

(Sales and Professional Technique to Increase Sales)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

09.00-16.00 น.

การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการเสนอขายสินค้าและบริการ  เทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  ตามมาด้วยเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งขัน และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่ายที่เราจำเป็นจะต้องใช้จิตวิทยาในการเรียนรู้อ่านคน หรืออ่านความต้องการให้ทราบก่อนเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ตรงตามความต้องการ หรือความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆ ก็ตามของการขาย 

เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อให้พนักงานขายรู้จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ และเทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1 : Sales Attitude, Concept & Process

-      ความหมายและความเข้าใจในความสำคัญของงานขาย

-      อุปสรรคสำคัญที่ทำให้พนักงานขายไม่ประสบความสำเร็จ

-      Workshop : ปัญหาที่เกิดจากการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย (Problem)

-      แนวคิด และทัศนคติที่ดี ถูกต้อง ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกัน

-      ทฤษฎี “การขายล่วงหน้า” เพื่อสร้าง Customer Value

-      คุณสมบัติของพนักงานขายมืออาชีพ

Module 2 : Sales Smart, Analysis & Planning

-      บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด

-      (การแต่งกาย, การดูแลตนเอง, ท่วงท่าอิริยาบถ, มารยาท)

-      บทบาทที่แตกต่าง และกระบวนการตัดสินใจซื้อ

-      ลูกค้าของเราคือใคร และกระบวนการค้นหาลูกค้า

-      การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง

-      Practice : วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก

-      เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

Module 3 : Sales Presentation, Reading & Consult

-      เทคนิคการนำเสนออย่างโดนใจลูกค้า

-      การปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย

-      เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน

-      Workshop : ค้นหาข้อได้เปรียบ (Advantage)

-      เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน”

-      จิตวิทยาการอ่านภาษากายเพื่อค้นหาความต้องการ

-      เทคนิคการช่วยคิด แบบที่ปรึกษาในการขาย

Module 4 : Sales Resolution , Closing & Evaluation

-      การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย

-      เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และแนบเนียน

-      การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย

-      การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย

-      การจัดการกับลูกค้าต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่ยากลำบาก

-      Workshop : แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย (Solution)

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ระยะเวลา 1 วัน / ช่วงเวลาการบรรยาย

      เริ่มเรียนออนไลน์ 09.00-16.00 น.

      (พักเช้า 10.30-10.45/ พักกลางวัน 12.00-13.00/ พักบ่าย 14.30-14.45)

 

รูปแบบการบรรยาย

 • การบรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด
 • เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่านไปรษณีย์ EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน
  • มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication
  • จะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทางไปรษณีย์ 

อัตราค่าอบรม Online Training (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม)

ค่าสัมมนาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)


คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการขายอย่างมืออาชืพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม
เพื่อการพัฒนาการนำเสนอ (Presentation) ให้โดนใจ ตรงประเด็น และเข้าใจอย่างง่ายๆ ผู้ฟังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จำได้ตลอดด้วยวิธีการที่คาดไม่ถึง ด้วยหน้ากระดาษเพียงแผ่น...
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่ง...
เพราะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานทุกคน และต่อ องค์กรทุกองค์กรที่ต้องการประสบความสําเร็จ
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การเจรจาต่อรอง เป็นพื้นฐาน หรือตัวช่วยที่สำคัญที่ทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เข้าใจง่าย ผ่านworkshop&roleplay เน้นผลลัพธ์นำไปใช้ได้จริง
การมีทักษะและลีลาในการนำเสนอ จึงเป็นอีกหนึ่ง “ขีดความสามารถ” ที่ต้องได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้จากหลักสูตร “ศาสตรลีลาแห่งการนำเสนอทางธุรกิจ” ที่ตีตรงจุด
– ความหมายและความเข้าใจในอาชีพการวิศวกรฝ่ายขาย – ทัศนคติสำคัญยังไงกับการขายรวมทั้งแนวคิดสำหรับนักขาย – เข้าใจถึงหลักการขาย, การทำงานของงานขายโดยรวม – วิเคราะห...