มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร การบริหารจัดการ Spare Part ให้มีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 10 กันยายน 2563
จำนวนคนดู 32 ครั้ง
หลักสูตร การบริหารจัดการ Spare Part ให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ พยายามเน้นสอนวิชาการบริหารสินค้าคงคลัง ในแบบฉบับที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับเข้าใจได้ง่าย ไม่ใช่บรรยายเพียงทฤษฎี แต่เป็นการบรรยายทฤษฎีก่อนแล้วค่อยแปลงทฤษฎีที่ยาก สรุปรวบยอดให้เข้าใจง่ายขึ้น มีการยกตัวอย่าง การนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงทั้งในระดับปฏิบัติการถึงระดับบริหารอัตราค่าสมัคร 3,500 บ (Date 10-09-63) ชำระล่วงหน้าก่อนวันที่ 1/09/63 รับส่วนลด 200 บ./ท่าน ณ My hotel CMYK @ Ratchada (MRT รัชดา) ดาวน์โหลด

 

เนื้อหาการเรียนรู้ :

1. พื้นฐานการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

 • กิจกรรม เพื่อปูพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และความเกี่ยวโยงของสินค้าคงคลังที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
 • ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องบริหารสินค้าคงคลัง
 • ระบบการบริหารคลังสินค้า กับ บริหารสินค้าคงคลัง
 • ประเภทของสินค้าคงคลัง เช่น ทำความเข้าใจว่า อะไหล่ / Spare Part คือ สินค้าคงคลังที่ต้องควบคุมและบริหารจัดการ
 • การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง

2. การลำดับความสำคัญของสินค้าคงคงคลัง

 • การวิเคราะห์ความสำคัญด้วยแนวคิด ABC Analysis
 • วิเคราะห์ด้านความสำคัญกับการผลิต (VED Analysis)
 • วิเคราะห์ด้านความถี่ในการใช้งาน (FSN Analysis)
 • วิเคราะห์ด้านราคา (HML Analysis)
 • วิเคราะห์ด้านระยะเวลาในการส่งมอบวัสดุ (SDE Anlysis)

3. การวางแผนและการคำนวณสินค้าคงคลัง

 • เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ (Demand Forecasting Techniques)
 • จุดสั่งซื้อ (Re-Oder Point : ROP) และการนำไปใช้
 • ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ) ที่ควรนำมาใช้ กับ ไม่ควรนำมาใช้
 • ค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock : SS) เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม
 • กลยุทธ์การลดสต๊อก แบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้ศาสตร์การคำนวณขั้นสูง

4. การพัฒนาและปรับปรุง

 • ดัชนีชี้วัด (KPIs) ในการบริหารสินค้าคงคลัง และการเลือกไปใช้อย่างเหมาะสม
 • เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
 • กรณีศึกษา

 

สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 092 263 3989, 082 930 6251

บริษัท สัมมนาเซ็นเตอร์ จำกัด

(บริการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก https://snctraining.odoo.com/)


คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การบริหารจัดการ Spare Part ให้มีประสิทธิภ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจ...
รับรองหลักสูตรโดย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(International Transport and Business School : ITBS) ที่จัดอบรมหลักสูตรการทำงานด้านโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบค...
เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้สามารถยกระดับระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศ เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศทั้งด้านส่งออกสินค้า (Export) และการ...
สำหรับผู้สนใจที่จะอบรม สอบบัตรชิปปิ้งไปใช้ในสายงาน การที่จะมีสิทธิ์สอบบัตรตัวแทนออกของได้ ต้องมีชั่วโมงอบรมอย่างน้อย 80 ชม. ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นมาตรฐานศุลกากรรับรอง
ยืนยันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกันด้วยเครื่องมือคุณภาพ (21 มี.ค. 62)
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ อ.ณรงค์ ตู้ทอง การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบ...