มีค่าใช้จ่าย

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ 28 ม.ค.64

อบรมวันที่ 28 มกราคม 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ 28 ม.ค.64

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0988209929 คุณกุ้

การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด

                   

·      กฎการเจรจาต่อรอง สำหรับนักขาย 

                   

·      GEN Y อย่างเรา เจรจาอย่างไรให้ได้ผล

                   

·      กลยุทธ์การครองเกมเจรจา ด้วยหลัก 3 ประการ

                   

·      workshop “ฝึกการเจรจาไม่ให้เสียเปรียบ”

                   

กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่เหมาะสมในการนำมาทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง
ใช้ในวางแผน การบริหาร และการให้บริการของโครงการที่สมบูรณ์
ผู้เรียนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบ ISO14001:2015 รวมถึงการจัดทำเอกสารและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนด
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "พื้นฐานการสร้างเขียนแบบ 3 มิติแบบพื้นผิว เพื่อการผลิตด้วย VISI" รุ่นที่ 4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและเทคนิคการสื่อสารด้านการเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลาอั...
การขายเป็นเรื่องของศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความลึกซึ้ง แต่มีหลายคนมักมองว่าเป็นอาชีพที่ฝึกได้แบบพี่สอนน้อง ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย นั้นก็เป็นเพราะการถ่ายทอดแบบนั้นไม่ไ...
ในการติดตั้งระบบ Unix นั้นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือการที่จะต้องดูแลระบบ Unix ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่ง จําเป็นจะต้องเรียนรู้การเป็นผู้ดูแลระบบอย่างมีประสิทธิภา...
มุ่งเน้นเทคนิคการเป็น Barista มืออาชีพแบบสากล ให้ตระหนักถึงความเข้าใจในการเป็น BARISTA มืออาชีพ เน้นพื้นฐานเมล็ดกาแฟ ทักษะการชิมกาแฟ (Cupping) เพื่อสามารถจำแนกกลิ่น รสชาติ ความแ...