สัมมนาฟรี อบรมฟรี

คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารภัตตาคาร

อบรมวันที่ 08 มกราคม 2564
จำนวนคนดู 21 ครั้ง
คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารภัตตาคาร
????สอนสด สะดวกในการเรียนรู้ ทุกที่ อบรมผ่านทางออนไลน์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณก็พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้????
โอกาสมาถึงแล้ว!!!
เรียนรู้ในสิ่งที่ท่านอยากรู้อยากเรียนมานาน แต่ยังไม่มีเวลา
เรียนออนไลน์สบายๆ จากบ้าน หรือจากทุกที่ๆ ท่านสะดวก ช่วง
"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
เข้มข้นด้วยเนื้อหา คุ้มค่าด้วยการปรึกษา ถาม-ตอบ
กับวิทยากร เหมือนอยู่ในคลาสปรกติ
 
????หลักสูตร การบริหารภัตตาคาร????
????อบรมผ่านทางออนไลน์ 2 วัน????
Live On-line Course (ผ่านระบบ Microsoft Team)
????อบรมวันที่ 30-31 มกราคม 2564
????เวลา 09.30 - 16.30 น.
????ค่าธรรมเนียมการอบรม 6,900 บาท
????เรียนจบพร้อมรับประกาศนียบัตร
 
????สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการวิชาการ
Dusit Thani Training Programs
02-7218469-72
Email: training@dtc.ac.th
 
 
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมออนไลน์, เรียนที่บ้าน, วิทยาลัยดุสิตธานี, คอร์สเรียนออนไลน์, โควิด, เรียนรู้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

- การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน - การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
สร้างหลักสูตรอบรม โครงการเชิงปฏิบัติการ และโครงการเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนทั่วไป บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบุคลากรสายวิชาการการท่องเที่ยวของจังห...
ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่งนัก ในอันที่จะติดต่อทำธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)” รุ่นที่ 16
เพื่อเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบิน มองเห็นความเชื่อมโยงในห่วงโซ่คุณค่า และ ได้สร้างหลักคิดเชิงบูรณาการ จากความเข้าใจ เพื่อต่อยอดความรู้ด้านการบินพลเรือน
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์ดิจิตอลมาร์เกตติ้งกับพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่" รุ่นที่ 1
คุณจะสร้างและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างไร การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ (Business Model) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มต้น หลักสูตรนี้แนะนำวิธีการคิดวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ดี
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)