มีค่าใช้จ่าย

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต Purchasing Role in Combating the Crisis

อบรมวันที่ 00 543
จำนวนคนดู 13 ครั้ง
บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต Purchasing Role in Combating the Crisis

หลักสูตร Online 3 ชั่วโมง

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต

Purchasing Role in Combating the Crisis

พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.   ออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

วัตถุประสงค์

วิกฤตการณ์เกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภัยธรรมชาติและเงื้อมมือมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งหลาย ในยามวิกฤตหรือคับขันจำเป็นต้องอาศัยการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพมากกว่ายามปกติ ต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถกลับตัวได้อย่างคล่องแคล่วกว่าปกติ โดยที่ไม่ใช้พฤติกรรมกดคนอื่นให้จมน้ำตายไปเพื่อให้ตัวเองรอดอย่างเห็นแก่ตัว

หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่านได้ข้อคิดที่สำคัญและเข้าใจว่า เมื่อเกิดวิกฤตนักจัดซื้อต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัย และพร้อมที่จะทะยานขึ้นแข่งขันได้ทันท่วงทีเมื่อฟ้าเปิด

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหา และผู้ที่มองหาเส้นทางในการพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพ

ประโยชน์ที่จะได้

มีความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนของการทำงานจัดซื้อจัดหาแบบมืออาชีพ

หัวข้อการบรรยาย

 • ในยามวิกฤต นักจัดซื้อจัดหาจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรสามอย่างต่อไปนี้อย่างไร เพื่อจะช่วยให้บริษัทบาดเจ็บน้อยที่สุด
  • Man – ทรัพยากรบุคคล
  • Material – พัสดุและสินค้า
  • Money – กระแสเงินสดของกิจการ
  • Cut the fat, not the muscle คือคำเตือนเกี่ยวกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในยามวิกฤต
  • วิธีพิสูจน์ให้เห็นว่า ฝ่ายจัดซื้อจัดหาสร้างประโยชน์ให้บริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งบริษัทจะละเลยมิได้
   • From zero to hero - จากบ่มิไก๊ กลายเป็นฮีโร่
   • Indispensable person - คนที่บริษัทขาดไม่ได้
   • เมื่อเกิดวิกฤต นักจัดซื้อต้องฉวยโอกาสปรับเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาส และพร้อมที่จะทะยานขึ้นเวทีแข่งขันได้ทันทีเมื่อฟ้าเปิด
   • ข้อคิดดีๆเมื่อจะต้อง Work from home ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.   ออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,300 + Vat 91 = 1,391 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรม ต้องมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

 

ติดต่อ คุณตุ้ม 02-1753330 ม 086-8929330

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจ...
หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้มี วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และสามารถแนะแนวทางสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันได้
เพราะทุกคนพูดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดเป็น การพูดและการสื่อสาร เปรียบเสมือนใบเบิกทางพาทุกท่านสู่ความสำเร็จ ดังคำพูดที่ว่า พูดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
เรียนรู้หลักการโลจิสติกส์ และการบริหารคลังสินค้าที่เป็นความจำเป็นต่อธุรกิจการที่เป็นปัจจัยหลักมีผลต่อต้นทุนในการดำเนินการ หากเราสามารถพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสิ...
โดย Fabrice BEILLARD ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบทางธุรกิจและการเพิ่มผลกำไรระดับโลก
เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในสายงานธุรกิจสถาบันการเงิน รวมทั้ง นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต “ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์”เพื่อเข้าส...
สำหรับ ท่านเจ้าของกิจการ ที่สนใจการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไปทุกท่าน
หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมทางการตลาดและพัฒนาการตลาดนี้ท่านจะได้เรียนรู้หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงการตลาด ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา การสร้างนวัตกรรมการตลาดที่โดนใจ...
หลักการ Agile เป็นเรื่องที่ทุกคนในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญ เพราะนี่จะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้คุณอยู่รอดในธุรกิจ