มีค่าใช้จ่าย

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร How Purchasing Meets the Management's Expectation

อบรมวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร How Purchasing Meets the Management's Expectation

หลักสูตร Online 3 ชั่วโมง

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร

How Purchasing Meets the Management's Expectation

 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

วัตถุประสงค์

งานจัดซื้อเป็นกิจกรรมต้นน้ำของทุกกิจการ ซื้อผิด ซื้อไม่ทัน ซื้อขาด ซื้อเกิน ซื้อแพง จะสร้างปัญหาให้แก่กระบวนการกลางน้ำและปลายน้ำ ทำให้บริษัทไม่สามารถแข่งขันกับชาวบ้านได้

หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่านได้ข้อคิดที่สำคัญและเข้าใจบทบาทของงานจัดซื้อว่าต้องทำงานอย่างไรจึงจะเข้าตาผู้บริหาร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหา

ประโยชน์ที่จะได้

มีความเข้าใจในวิธีการทำงานจัดซื้อที่ผู้บริหารอยากจะให้เป็น

หัวข้อการบรรยาย

  • บทบาทและความสำคัญของงานจัดซื้อจัดหาในซัพพลายเชน
  • งานจัดซื้อจัดหาต้องไม่ติดยึดกับราคาอยู่เพียงอย่างเดียว มิฉนั้นบริษัทจะเสียหาย
  • ในการทำงานจัดซื้อจัดหา ต้องกำหนดนโยบาย 2 ด้านให้ชัดเจนและเปิดเผย
  • จรรยาบรรณและ CSR ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจัดซื้อจัดหา
  • ปัญหาคาใจ 10 ประการ ที่ต้องเคลียร์ให้ได้เพื่อภาพลักษณ์ของตนเองและของบริษัท

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,300 + Vat 91 = 1,391 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรม ต้องมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

www.ptstraining.in.th   

อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

 


คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สิ่งควรรู้...เกี่ยวกับงานหลักของ HR ในการบริหารงานบุคคลการสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลและสาเหตุที่การบริหารงาน H...
ยืนหยัดหน้าที่ฝ่ายบุคคล - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน – รักษาพนักงานที่เป็นเลิศ – เพื่อความเข็มแข็งขององค์กร
ในการทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานโครงการซึ่งเป็นการสร้างฐานธุรกิจให้มีความแข็งแรงด้วยโครงการที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ โครงการที่ทำโดยปราศจากการวางแผนที่ดีจะไม่ประสบความสำเร็จ...
ปัจจุบันนี้ หลายองค์กรชั้นนำได้ใช้เครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern HR Tools) ที่เรียกว่า "สมรรถนะ (Competency)" จึงได้นำมาขมวดเข้ากับการฝึกอบรมและการพัฒนาพัฒนาบุคลา...
สร้างโอกาสให้ธุรกิจคุณด้วย นวัตกรรม **ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (NOTEBOOK/LABTOP) ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ มาใช้ฝึกปฏิบัติในวันอบรมด้วย
การโค้ช (Coaching) เป็นทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ ผู้นำที่ใช้ทักษะการโค้ชอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลงานที่ดีขึ้น อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบพิธีการศุลกากร และระบบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่กรมศุลกากรปรับปรุงใหม่ อีกทั้งยังสามารถ...
หลักสูตร“หลักการบริหารคนที่แตกต่าง” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรุปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผ...
เปลี่ยนคำถามเป็นคำตอบ เปลี่ยนคำตอบเป็นไอเดีย เปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจ เปลี่ยนธุรกิจเป็นความท้ายทาย