มีค่าใช้จ่าย

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว

อบรมวันที่ 13 มกราคม 2564
จำนวนคนดู 7 ครั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว

เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด
อบรมออนไลน์หลักสูตร "กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว"
อบรมวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

Live On-line Course (ผ่านระบบ Microsoft Team)

เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
ค่าธรรมเนียมการอบรม 6,900 บาท

เรียนจบพร้อมรับประกาศนียบัตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Inbox : Dusit Thani Training Program​s
Email: training@dtc.ac.th
Line: @ dusit.edu
▶️ ☎️ 02-7218469-72

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมออนไลน์, ทำอาหาร, วิทยาลัยดุสิตธานี, โควิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธ...
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว...
ทำความเข้าใจหลัก เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและเทคนิควิธีการในกระบวนการปฏิบัติจริง ฝึกฝนและทำแบบทดสอบร่วมกัน จนผ่านการทดสอบ
อบรมมัคคุเทศก์ ม.สวนสุนันทา ร่วมกับกรมท่องเที่ยว ปี58 รุ่นที่11 บัตรบรอนเงิน ม.สวนสุนันทา เปิดรับสมัคร อบรมไกด์ บัตรบรอนด์เงิน ภาษาอังกฤษและจีน เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ถึง 25 เม...
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักการเรียนในประเทศแคนาดาที่มีคุณภาพการศึกษาสูง
เพื่อให้มีทักษะภาษาพม่าจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
โค้งสุดท้าย! โอกาสชิงทุนการศึกษา Stamford Signature MBA ทุน ป.โท ปี 63
เพื่อให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้จริง สามารถจดจำรูปประโยคที่ใช้บ่อยใช้ประจำ ด้วยบทสนทนาที่จำเป็นทั้งในชีวิตประจำวัน และบทสนทนาที่สำคัญในการทำงาน
เปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา ณ The University of Sydney