สัมมนาฟรี อบรมฟรี

อนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่การขับเคลื่อนด้วย Circular Economy

อบรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
จำนวนคนดู 29 ครั้ง
อนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่การขับเคลื่อนด้วย Circular Economy

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม Online กลุ่มย่อย (Focus Group) ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายใต้โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อน การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่ม​

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพัฒนาในระดับพื้นที่และนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่นำร่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นโมเดลการพัฒนาเชิงพื้นที่ต้นแบบ (Role Model) ที่จะนำไปสู่การผลักดันและขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในวงกว้างต่อไป โดยมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยตามวัน / เวลา ดังต่อไปนี้

 

*** เข้าร่วมงานฟรี!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ *** (2 ที่นั่ง / 1 องค์กร)

ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting (สามารถเลือกการเข้าร่วมประชุมตามช่วงวัน และเวลาดังต่อไปนี้) 

  • ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

ช่วงเช้า จ.ลำพูน และจ.แพร่ ( 09.00 น. – 13.00 น.)  
ช่วงบ่าย จ.เชียงราย และจ.พะเยา ( 14.00 น. – 17.00 น.)  

  •  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ช่วงเช้า จ.ลำปาง และจ.น่าน (09.00 น. – 13.00 น.)  
ช่วงบ่าย จ.เชียงใหม่ และจ.แม่ฮ่องสอน (14.00 น. – 17.00 น.)  


ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมอบรม : กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่สนใจ


ลงทะเบียน Online : https://bit.ly/2OEuriz

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : 097-9398878 / 085-3990988 ​ (คุณนริศรา/ คุณพัชรินทร์) ​

จัดโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คำค้นประกาศนี้ Tags: โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวค, ฟรี, ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม, Circular Economy, TURAC, CE

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เรียนรู้และเข้าใจจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการนำ Blue Ocean Strategy มาปฏิบัติ
เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL” รุ่นที่ 3
ทำอย่างไร จึงจะ จัด ฮวงจุ้ย ให้ได้ผลแต่ละคนแต่ละธุรกิจยอมเหตุที่ต่างกันไป วัน เวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่แปลผัน // ฮวงจุ้ยดี + ดวงดี = รุ่งโรจน์ // ฮวงจุ้ยดี + ดวงตก = ค้ำพยุ...
เรียน และฝึกงานจริงที่โรงแรมระดับมาตรฐาน สอนตั้งแต่เริ่มต้น ถึงขั้นสูง
การเป็นแม่บ้านที่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือบริษัท/องค์กรทั่วไป มาเรียนรู้วิธีที่จะช่วยสร้างผลงานและเพิ่มโอกาสก้าวหน้าทางหน้าท...
เพื่อช่วยให้สามารถปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แบบครบวงจรให้เจริญงอกงาม และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคการทำเบเกอรี่ให้อร่อยน่ารับประทาน ซึ่งผู้เรียนสามารถกลับไปทำทานเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยาก เหมาะแก่การทำเพื่อนำไปมอบให้กับคนที่ท่านรัก หรือทำเพื่อทานในงานเลี้ยงง...