มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรการวางแผนและบริหารจัดการครัว Kitchen Management รูปแบบ Live online course

อบรมวันที่ 02 ตุลาคม 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
หลักสูตรการวางแผนและบริหารจัดการครัว Kitchen Management รูปแบบ Live online course

อบรมออนไลน์ Live Online Course
หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านอุตสาหกรรมบริการ
(Hospitality Skill Development)
หลักสูตรด้านการโรงแรม จาก วิทยาลัยดุสิตธานี

เรียนออนไลน์สบายๆ สอนสดโดยวิทยากร ถาม-ตอบได้เหมือนอยู่ในคลาสปกติ

  • ค่าธรรมเนียม 6,900 บาท/หลักสูตร (รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • อบรมวันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  • เวลา 9.30 - 16.30 น.
  • รูปแบบการอบรม Live Online Course(ผ่านระบบ Microsoft Team)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Inbox: Dusit Thani Training Programs
E-mail : publicprograms@dtc.ac.th
Tel. : 02-7218469-72

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สัมมนา ฟรี !!! "ร้านอาหารยุคนี้ต้องสตรองอย่างมีสติถึงได้สตางค์" โดย เจ้าของธุรกิจ สเต๊กพันล้าน "ซานตา เฟ่" วันที่ 7เดือน 7ปี 59 (7 กรกฏาคม 2559) ณ ห้อง Auditorium ชั้น16 สถาบัน...
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม Course Outline ส่งข้อมูลอัพเดทให้ผ่านอีเมลล์
อสังหาพารวย ด้วยธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ. ห้องจูปิเตอร์ 12-13 ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี https://g.page/impac...
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance ...
หลักการและเหตุผล นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่...
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาท...
เรียนรู้เคล็ดลับ แนวคิด วิธีการ ด้านการลงทุน เพิ่มมูลค่าธุรกิจ และสร้างความแตกต่างด้านการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมบริการ
อบรมพิเศษฟรี : เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน (ครั้งที่ 1) วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย