มีค่าใช้จ่าย

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ (Prepare Export Documents Professionally)

อบรมวันที่ 16 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 52 ครั้ง
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ (Prepare Export Documents Professionally)

 

Prepare Export Documents Professionally

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

เวลา 13.00-16.00 น. Online by Zoom

                                                        

โดยมีเนื้อหาสาระประกอบไปด้วย

  1. ภาพรวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก (Scope of Export Process)
  2. ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออก (Who involve the Export Process)
  3. การตรวจสอบพิกัดและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี                                                                  (How to check the H.S. Code and/or Customs Privilege)
  4. การเลือกเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (How to choose                    

IncotermsÒ2020 suitably)

  1. การเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก เช่น Shipping Document, Shipping Mark, VGM, Fumigation and C/O
  2. เอกสารขนส่งเกี่ยวกับการขนส่งทาง SEA, AIR, COURIER AND TRUCK
  3. ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้าทางเรือ (Specific of various Containers & Usage)
  4. การจองเรือและบรรจุสินค้าเข้าตู้ (Booking Particulars and Stuffing Process)
  5. เงื่อนไขการรับบรรทุกสินค้า (Terms of Loading: FCL, LCL, FCR, SOC, Demurrage & Detention)

10.สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการส่งออก (Export Customs Privilege)

-      ภาพรวมของ Paperless (e-Customs, e-Export and e-Tracking)

-      การชดเชยค่าภาษีอากร (Tax Coupon)

    11,ถาม-ตอบ (ถ้ามี)

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

ติดต่อ คุณตุ้ม 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com

www.ptstraining.in.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการทำงานโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานสายงานธุรกิจระหว่างประเทศทั้งระบบ
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่ง...
สินค้าคงคลังถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นต้นทุนตัวสำคัญที่จะส่งผลต่อกำไรและการขาดทุนของบริษัท ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน...
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) สำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบ และบุคลากรในกิจกรรมการตรวจสอบวัดและทดสอบภายในองค์กรรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ...
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ...
ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการบริหารการขนส่ง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านการขนส่งเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจ...
รับรองหลักสูตรโดย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...