มีค่าใช้จ่าย

online by zoom VDA 6.3 การตีความหมาย และการนำไปใช้เพื่อรองรับการ audit จากลูกค้า

อบรมวันที่ 20 ตุลาคม 2564
จำนวนคนดู 64 ครั้ง
online by zoom VDA 6.3  การตีความหมาย และการนำไปใช้เพื่อรองรับการ audit จากลูกค้า

 

วัตถุประสงค์

  • รู้จักมาตรฐาน, ภาพรวมของอนุกรม VDA ทั้งหมดและความสำคัญของระบบ VDA 6.3
  • เข้าใจในข้อกำหนด VDA 6.3 ทุกข้อกำหนดอย่างถ่องแท้ชัดเจนแบบหาไม่ได้จากสถาบันอื่น
  • เข้าใจและเห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในทุก ๆ ข้อกำหนดแบบที่สถาบันอื่นไม่เคยมี
  • เข้าใจความแตกต่างและความสอดคล้องของระบบ VDA, IATF16949 เป็นอย่างดีในกรณีที่ต้องการทำควบคู่หรือใช้ IATF เป็นพื้นฐาน ซึ่งสถาบันอื่นไม่เคยสอน
  • เข้าใจวิธีการประเมินผล, การดาวน์เกรดต่าง ๆ และข้อกำหนดที่แยกย่อยระหว่างการตรวจประเมินเพื่อคัดเลือก Supplier กับการตรวจประเมินระบบประจำปี

หัวข้อในการฝึกอบรม

1)VDA introduction & Awareness

Guidelines, alignment and standard differentiate

2)  VDA 6.3 Process Audit Overview

Overview of the contents of VDA 63

Meaning and Definition Concerned

Overview Summary Result P1 – Potential analysis

Audit assessment

Audit report using the VDA Excel® tool

Overview Summary Result P2-P7

Audit assessment and rules for down-grading

3) VDA 6.3   Requirement และตัวอย่างการประยุกต์ใช้โดยละเอียด

P2 - Project management

P3 – Planning the product and process development

P4 – Carrying out the product and process development

P5 – Supplier management

P6 – Full production

P7 – Customer support/customer satisfaction/service

คำค้นประกาศนี้ Tags: VDA6.3, VDA 6.3 การตีความหมาย และการนำไปใช้เพื่อรองรับการ, VDA6.3 Process Audit, VBA, อบรมhrdzenter, อบรม online

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, นายหน้าหรือตัวแทนการค้า, รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่...
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม · เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
ยืนยันหลักสูตร การบริหาร แก้ไขปัญหาหน้างานด้วยเทคนิค 5G (23 เม.ย. 62) อาจารย์ณรงค์
อบรม หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma) วิทยากรด้านโรงงาน หลักการและเหตุผล Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประ...
ปัจจุบันการขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่สำคัญ และกระทบต่อต้นทุนร...
หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เห็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในคลังสินค้าของท่านอย่างแน่นอน
การบริโภคสินค้าของตลาดสวีเดนและกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์คือ นิยมสินค้าที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า