มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ การเจรจาต่อรองเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ (Sales Negotiation Skill)

อบรมวันที่ 08 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ การเจรจาต่อรองเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ (Sales Negotiation Skill)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ การเจรจาต่อรองเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ (Sales Negotiation Skill)
- รอบที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 08 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00
สอนโดยธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
ราคา 1500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
หลักการและเหตุผล

          

          ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาวุธที่นำมาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบื้องต้นนั้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในแต่ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นในการอ่านเกมของคู่ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น และมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ก็คือ การใช้คำพูด เพื่อการเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้น เป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย แต่หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบมีขั้นตอน ให้เป็นมืออาชีพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์

         
          หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการขายให้สำเร็จ คุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพที่เปิดรับแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักที่ปรึกษาของลูกค้า ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่และดีที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วยังสามารถนำไปเจรจาต่อรองเรื่องงาน เรื่องอื่นๆ ได้อย่างสำเร็จ 

รูปแบบการอบรม 

          วิทยากรมีการเล่าและยกตัวอย่างถึงเรื่องจริงจากประสบการณ์และบุคคลสำคัญในสังคม เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจสถานการณ์จริง ทั้งนี้ยังมีการทำWorkshopเรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนต่างๆ เพื่อพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" อย่างแท้จริง

อบรมแล้วจะได้อะไร?

          •เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความสำเร็จด้านการขาย

          •เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น

          •ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง

          •ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ

          •ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจได้ใดได้เปรียบเสมอ

          •ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคต


          •ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตที่ยอดเยี่ยม ด้วย NLP

          •เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวกแนวทางนักขาย (Positive Thinking)

          •แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ เพื่อการขาย

          •ลักษณะและประเภทของการเจรจาต่อรองสำหรับลูกค้า

          •เบื้องต้นของการเจรจาเพื่อการต่อรองเพื่อเป้าหมาย

          •การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรองเพื่อการขาย

                    - นิสัย  (Nature)

                    - อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)                    

                    - สถานภาพ (Status) และบทบาท (Roles)

          •แนวทางเจรจา ภาษาGame Theory

                    - หลักการทั่วไปพึงนำไปใช้ถ้าต้องเผชิญหน้าลูกค้าหลายประเภท

                    - ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือขายอย่างมืออาชีพ

          •เทคนิคการเจรจาขายด้วยรูปแบบผสมผสาน

          •ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของลูกค้า

          •กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจาขาย

                    - วิสัยทัศน์ (Vision)

                    - มีความสามารถ (People Skill)

                    - คิดเป็น (Know How to Think)

                    - มีความรู้ (Educated)

                    - ทันสมัย (Modern) 

                    - สร้างสรรค์ (Constructive)

                    - การรับรู้ (Perception)

          •จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5นาที

          •ขั้นตอนการเตรียมการเจรจาขาย

                    - ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ

                    - การสะสม แสวงหาข้อมูล

                    - กำหนดวัตถุประสงค์

                    - กำหนดกลยุทธ์

                    - กำหนดบทบาทหน้าที่

          •Listening & Speaking Technique

          •การดำเนินการเจรจา

          •ขั้นตอนการส่งสัญญาณ

          •การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น

          •เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด

          •การปิดการเจรจาต่อรองขายขั้นเทพ

          •การทำข้อตกลง

          •สรุปเนื้อหาโดยรวม
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุนในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยผ่านเครื่องมือที่จะช่วยให้มีการคิดที่เป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน
ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่งมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขายได้ เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเครื่อง...
หลักสูตรนี้จะช่วยท่าน จัดการประชุมได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลาน้อย และได้ผลมากที่สุด!
ขอเชิญอบรม หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ ( Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally )
การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขาย...
lean system ได้รับการพัฒนานำไปใช้จริงโดย บริษัท โต้โยต้า มอเตอร์ ด้วยลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทีท่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และมีธุรกิจแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล เพื่อให้ทราบถึงการควบค...
งาน Adman Symposium 2016 ภายใต้แนวคิดของธีม “SOMETHING WILL NEVER CHANGE”
ในปัจจุบันกรมศุลกากรพัฒนาบทบาทและหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากสินค้าที่นำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรมาเป็นมุ่งเน้นที่จะพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศ อำนวยค...