มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ การเจรจาต่อรองเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ (Sales Negotiation Skill)

อบรมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ การเจรจาต่อรองเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ (Sales Negotiation Skill)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ การเจรจาต่อรองเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ (Sales Negotiation Skill)
- รอบที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 08 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00
สอนโดยธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)
ราคา 1500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
หลักการและเหตุผล

          

          ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาวุธที่นำมาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบื้องต้นนั้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในแต่ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นในการอ่านเกมของคู่ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น และมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ก็คือ การใช้คำพูด เพื่อการเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้น เป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย แต่หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบมีขั้นตอน ให้เป็นมืออาชีพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์

         
          หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการขายให้สำเร็จ คุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพที่เปิดรับแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักที่ปรึกษาของลูกค้า ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่และดีที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วยังสามารถนำไปเจรจาต่อรองเรื่องงาน เรื่องอื่นๆ ได้อย่างสำเร็จ 

รูปแบบการอบรม 

          วิทยากรมีการเล่าและยกตัวอย่างถึงเรื่องจริงจากประสบการณ์และบุคคลสำคัญในสังคม เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจสถานการณ์จริง ทั้งนี้ยังมีการทำWorkshopเรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนต่างๆ เพื่อพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" อย่างแท้จริง

อบรมแล้วจะได้อะไร?

          •เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความสำเร็จด้านการขาย

          •เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น

          •ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง

          •ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ

          •ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจได้ใดได้เปรียบเสมอ

          •ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคต


          •ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตที่ยอดเยี่ยม ด้วย NLP

          •เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวกแนวทางนักขาย (Positive Thinking)

          •แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ เพื่อการขาย

          •ลักษณะและประเภทของการเจรจาต่อรองสำหรับลูกค้า

          •เบื้องต้นของการเจรจาเพื่อการต่อรองเพื่อเป้าหมาย

          •การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรองเพื่อการขาย

                    - นิสัย  (Nature)

                    - อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)                    

                    - สถานภาพ (Status) และบทบาท (Roles)

          •แนวทางเจรจา ภาษาGame Theory

                    - หลักการทั่วไปพึงนำไปใช้ถ้าต้องเผชิญหน้าลูกค้าหลายประเภท

                    - ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือขายอย่างมืออาชีพ

          •เทคนิคการเจรจาขายด้วยรูปแบบผสมผสาน

          •ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของลูกค้า

          •กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจาขาย

                    - วิสัยทัศน์ (Vision)

                    - มีความสามารถ (People Skill)

                    - คิดเป็น (Know How to Think)

                    - มีความรู้ (Educated)

                    - ทันสมัย (Modern) 

                    - สร้างสรรค์ (Constructive)

                    - การรับรู้ (Perception)

          •จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5นาที

          •ขั้นตอนการเตรียมการเจรจาขาย

                    - ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ

                    - การสะสม แสวงหาข้อมูล

                    - กำหนดวัตถุประสงค์

                    - กำหนดกลยุทธ์

                    - กำหนดบทบาทหน้าที่

          •Listening & Speaking Technique

          •การดำเนินการเจรจา

          •ขั้นตอนการส่งสัญญาณ

          •การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น

          •เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด

          •การปิดการเจรจาต่อรองขายขั้นเทพ

          •การทำข้อตกลง

          •สรุปเนื้อหาโดยรวม
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หากคุณต้องการรู้เรื่องธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ทั้งหลักการบริหาร การจัดการ วิธีการ แนวคิด เทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบลายทองแดงของวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board ; PCB) เป็นงานที่สำคัญมาก แต่ภาคอุตสาหกรรมก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญ เพราะคิดว่าเป็นก...
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจ...
ดังนั้น “วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซ...
ASEAN integration and impacts on health sector วิทยากร : Assoc. Prof. Dr. Rosalia Sciortino
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานตัวควบคุมแบบ PID” รุ่นที่ 3
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC" วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558
เพื่อเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในเก็บข้อมูลที่เหมาะสม ความตระหนักในการทำข้อมูลและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์ได้ตรงตามที่กำหนด อันจะทำให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด