มีค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์นักขาย Sales Engineer

อบรมวันที่ 20 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
กลยุทธ์นักขาย Sales Engineer

 

หลักสูตรกลยุทธ์นักขาย Sales Engineer

 (Online by Zoom)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมจะได้มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ของ Sales Engineer
  2. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ Sales Engineer มืออาชีพต้องมี SRPTA
  3. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจรูปแบบการขายแบบ Sales Engineer
  4. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจสิ่งที่คุณจะต้องเจอ เมื่อคุณไปบริษัท,โรงงานของลูกค้า
  5. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบกลุ่มลูกค้าบริษัทและโรงงาน
  6. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ ทัศคตินักขาย Sales Engineer
  7. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ ความรู้นักขาย Sales Engineer
  8. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ ทักษะการขาย Sales Engineer
  9. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ นิสัยนักขาย Sales Engineer
  10. 10.ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ Lead Generation

เนื้อหาหลักสูตร

1. บทบาทหน้าที่ ของ Sales Engineer

2.  Sales Engineer มืออาชีพต้องมี SRPTA

3. รูปแบบการขายแบบ Sales Engineer

4. สิ่งที่คุณจะต้องเจอ เมื่อคุณไปบริษัท,โรงงานของลูกค้า

5. การเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบกลุ่มลูกค้าบริษัทและโรงงาน

6. ทัศคตินักขาย Sales Engineer

7. ความรู้นักขาย Sales Engineer

8. ทักษะการขาย Sales Engineer

9. นิสัยนักขาย Sales Engineer

10. Lead Generation

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ์

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

หรือ Promotion มา 4 จ่าย 3

คำค้นประกาศนี้ Tags: Sales Engineer, กลยุทธ์นักขาย Sales Engineer

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักการและเหตุผล การบริหารทีมงานขาย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการการบริหารที่หัวหน้าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการนำไปใช้ให้มีประสิทธิผลอย่างมีป...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
หลักสูตร DIGITAL MARKETING กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องการวางแผนการขายแบบยุคใหม่แบบดิจิตอล
หลักสูตร การเจรจาต่อรองปิดการขายอย่างมืออาชีพ (29 เม.ย. 62) ที่มาของหลักสูตร กระบวนการทางการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่วยงานด้านจัดซ...
การทำธุรกิจให้สำเร็จ จำเป็นต้องทำการตลาดประชาสัมพันธ์ แบรนด์ สินค้าและบริการ ให้จับใจลูกค้า ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
เริ่มต้นธุรกิจขายของออนไลน์ หรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ได้โดยการเข้าร่วมอบรมการขายสินค้าออนไลน์ และการตลาดออนไลน์กับทาง TakraOnline
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ กับงานประกันรถยนต์ รับความคุ้มครองชีวิต ๒๐๐,๐๐๐ บาท
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...