สัมมนาฟรี อบรมฟรี

อบรม ฟรี !หลักสูตร Understand yourself and Others Skill for Success

อบรมวันที่ 25 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 1633 ครั้ง
อบรม ฟรี !หลักสูตร Understand yourself and Others Skill for Success

 

โครงการอบรม ฟรี!
หลักสูตร “Understand yourself and Others Skill for Success”

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม/ความรู้พื้นฐาน
1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตนเอง และผู้อื่น
2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
3. บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเอง
4. บุคคลที่ต้องการทราบแนวทางในการปรับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

วิทยากร อ.ชาญชัย มีทองคลัง
- ผู้จัดการทั่วไป และ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ร้านจักรเพชรเภสัช
- คณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี.เฮลท์แคร์ จำกัด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติ และพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น
2. เพื่อให้รู้จักเรา รู้จักเขา ด้วย DISC
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับบุคลิกภาพเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น
5. เพื่อการบริหารความขัดแย้ง
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีลดความตึงเครียดในที่ทำงาน
7. สรุป คำถาม คำตอบ Workshop

หัวข้ออบรม
1. ทักษะพื้นฐานของมนุษย์
2. มุมมองที่แตกต่าง
3. เข้าใจ ตนเองและผู้อื่น
4. Workshop

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลและสมัครอบรม
ที่สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 ห้องF503 โทร.0-2988-3655 ต่อ 2333-4, 2360-1 โทรสาร 0-2988-3666 ต่อ 2333,
0-2988-4040 E-mail: training@mut.ac.th, http://www.training.mut.ac.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: Understand yourself and Others Skill for Success, อ.ชาญชัย มีทองคลัง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หนึ่งในโครงการทำความดีถวายในหลวงที่มีเสียงเรียกร้องให้จัดอีก เราไม่อยากให้พลาดรอบนี้นะค่ะ
ภาพลักษณ์ของคุณในวันนี้ ชี้ความสำเร็จของคุณในวันหน้า สอนโดยอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์
Soft Skill เป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับงานวิชาชีพที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป มีทักษะ ทางเทคนิค(Technical Skills) ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอย่างดี กา...
เทคนิคการสร้างลวดลายและการลงสีให้เหมือนธรรมชาติ
เปลี่ยนความกลัว เพิ่มความกล้า สร้างความเก่ง ศิลปะการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ
การถ่ายภาพดิจิตอลระดับพื้นฐาน โดยเน้นที่พื้นฐานการทำงานของกล้องดิจิตอล
เรียนรู้ทำความเข้าใจกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของวิทยากร สร้างเสริมความรู้ ทักษะ เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รวมถึงแนวคิดในการฝึกอบรมและการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
สำหรับงานบริการต่างๆและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เน้นการตอบสัมภาษณ์ให้โดนใจกรรมการเสริมบุคลิกภาพให้มีความคล่องตัวในการทำงาน
คนเราทุกคนล้วนต้องการความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นและต้องการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี พลังแฝงเร้นนี้สามารถช่วยเหลือให้คนเราประสบความสำเร็จและแก้ไขปัญหาต่...