มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Sales Presentation

อบรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
จำนวนคนดู 1843 ครั้ง
เทคนิคการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Sales Presentation
หลักสูตร  เทคนิคการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์ รุ่น 2
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ทักษะการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการสร้างความสำเร็จในการทำงานเพราะเราใช้การนำเสนองานขายในการให้ข้อมูลผู้อื่น ให้ความรู้ผู้อื่น ตลอดจนโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตาม  ดังนั้นทักษะการนำเสนอขายจึงเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งกับบุคลากรทุกระดับขององค์กร

หลักสูตรนำเสนองานอย่างมืออาชีพจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจกระบวนการและเทคนิคในการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนเปิดโอกาสในผู้อบรมได้ฝึกนำเสนองานในห้องสัมมนา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1.  เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของทักษะการขายอย่างมีกลยุทธ์
  2.  เพื่อได้เรียนรู้กระบวนการและเทคนิคในการนำเสนองานขายอย่างมืออาชีพ
  3.  เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
เนื้อหาการอบรม 09.00-16.00 น. 
1.    Workshop การนำเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์
2.    การวิเคราะห์พลังการขายและสไตล์การขาย
3.    Workshop การบริหารเวลาในการนำเสนอการขาย
4.    การขายตนเองให้กับตนเอง
5.    การขายตนเองให้กับผู้อื่น
6.    การแต่งกายให้เหมาะสม
7.    การสร้างความมั่นใจและความกล้า
8.    กฎ 5 ข้อในการจัดการกับความกลัว
9.    การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเสนอขาย
10.    การสร้างความกระตือรือร้น
11.    การเรียนรู้การฟังที่ดี
12.    การจัดการกับความทรงจำ
13.    พลังแห่งคำสัญญา
14.    การยิ้ม
15.    การขายตนเองและผลิตภัณฑ์ของคุณ
16.    การเข้าพบลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
17.    สูตรการเข้าพบลูกค้าแบบ APPROACH
18.    การเริ่มต้นแนะนำสินค้าแบบสร้างสรรค์
19.    ผลประโยชน์ที่ลูกค้าแบบต่างๆต้องการ
20.    การเสนอขายแบบสมบูรณ์แบบสูตร PERFECT 
 

อัตราค่าอบรม         

Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้าราคาต่อท่าน 3,500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

Normal ท่านละ 3,800 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 (สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Professional Training Solution (PTS)

โทรศัพท์ : 02-1753330 , 086-6183752 

Email :  ptstraining3@gmail.com

Website : http://www.ptstraining.co.th /www.ptstraining.in.th

 

 
 

คำค้นประกาศนี้ Tags: การนำเสนอ, เทคนิคการเสนอขาย, การขายอย่างมีกลยุทธ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแ...
เพื่อเพิ่มโอกาสเปิดตลาดในช่องทาง Duty Free และ Modern Trade ในอียิปต์และประเทศอื่นๆแถบแอฟริกาใต้
กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสน...
สร้างคุณโดดเด่นทุกอิริยาบถ ทั้งการสื่อสาร ท่าทาง ทำเนื้อหาสไลด์ ประชุม เสนองาน ขาย ผู้สอน วิทยากร
ศิลปการขายสินค้าให้ได้ราคาล้วงลับกลลวงการขายยอดขายทะลุเป้าต้องรู้หลังจิตวิทยาลูกค้าคือหนูต้องจับหนูให้อยู่มัด 4 อาวุธเพื่ออ่านเกมขายเพิ่มยอดปรับจุดยืนเพิ่มความสัมพันธ์ก่อนขายเสก...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เทคนิค การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเซียน (19 มิ.ย. 61) อ.ประเสริฐ - ก่อนเจรจาต่อรอง ขั้นตอนสำคัญที่นักเจรจาธุรกิจควรรู้ - ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการเจรจา - การทำควา...
ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บทบาทของเ...
กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบัง...