สัมมนาฟรี อบรมฟรี

Free Workshop ทักษะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่น 29

อบรมวันที่ 19 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 1434 ครั้ง
Free Workshop ทักษะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่น 29

การอบรมนี้เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ (workshop) สำหรับผู้ที่ตั้งใจพัฒนา “การฟัง” อย่างจริงจัง และแถมด้วยเทคนิค ”การชื่นชมอย่างจริงใจ” โดยเราจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ทำให้หลักการและเทคนิกต่างๆ เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง รวมทั้งยังได้แบ่งปันความคิดเห็นกับผู้เข้าฝึกอบรมท่านอื่นๆ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเองอีกด้วย

คำค้นประกาศนี้ Tags: การฟัง, การสื่อสาร, ความสุข, ความสำเร็จ, การชื่นชม, มนุษยสัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่าง...
หลักสูตรนี้จะทําให้ท่านเข้าใจเหตุผลของคนเจ้าปัญหาหรือคนประเภท เหลือทน และรวบรวมแนวทางในการรับมืออย่างเหมาะสม
รายละเอียดหัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
พลังของบุคลิกภาพ การแสดงออกที่เหมาะสมกับตัวคุณมีอิทธิพลต่อสร้างการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจ และสร้างความประทับใจ และนำมาซึ่งความสำเร็จ นอกจากนั้นภาพลักษณ์ และบุคลิก...
เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการเป็นวิทยากร ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร สามารถประยุกต์ใช้หลักการ
ด้านทัศนคติเชิงบวกมุ่งเน้นกับกลุ่มเยาวชนที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพในภาวะผู้นำ ฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับได้รับความรู้เทคนิค และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
มุ่งออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดี ๆ ที่ช่วยเสริมอาวุธและให้แนวทางดี ๆ ในการดึงศักยภาพของสมอง ในด้านความคิดสร้างสรรค์
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น