มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม : เพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ทางการตลาด

อบรมวันที่ 24 เมษายน 2557
จำนวนคนดู 1172 ครั้ง
หลักสูตรอบรม : เพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ทางการตลาด

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้แนวความคิดและเครื่องมือในการวิเคราะห์หรือแบบจำลองความคิดหลักทางการตลาดและสามารถประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ หรือ แผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อปรับแนวคิดการวิเคราะห์ทางการตลาดสู่ธุรกิจของตน

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์ทางการตลาด

Course Outline

O ทบทวนแนวคิดการวิเคราะห์ด้านการตลาดแบบ Classic

O การวิเคราะห์ลูกค้า (Customer Analysis)
Analysis 1 : Consumer Insight
Analysis 2 : Value Based Marketing 
Analysis 3 : Marketing Cost and Price Analysis
 
O แบบจำลองในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Situation Analysis) 
Analysis 4 : The 9 P’ & 9C’s Model
Analysis 5 : Situation Analysis
                          (Factors Influencing Company Marketing Strategy)

O การวิเคราะห์การทำตลาดและการแข่งขัน (Competitive Analysis)
Analysis 6 : Product Analysis 
Analysis 7 : Channel of Distribution 
Analysis 8 : Evaluating IMC
 
O การวิเคราะห์ Brand 
Analysis 9 : Branding Analysis
         Brand Strategy
         Brand Equity
         Brand Identity
 
O การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์(Strategic Marketing Analysis)
Analysis 10 : Growth Strategy

 โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 5,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.thหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนการบริหาร ให้ทันกาลเพื่อความยั่งยืนของความสำเร็จ
เรียนออนไลน์ช่วยตอบโจทย์ !!! ทำอย่างไรจะรู้ว่างานหนึ่งใดต้องใช้คนกี่คน จะใช้วิธีใดระบุอัตรากำลังคนของแต่ละแผนกกันดี ?? วิธีการคำนวณอัตรากำลัง (Headcount) แบบใดที่รับกันได้ ...
สอนกลยุทธ์การบุกตลาดในอาเซียน และกลวิธีการหาคู่ค้า โดยใช้การตลาด4.0 มาเป็นตัวขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ
หัวหน้างานทั่วไป ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะได้ประเมินแล้วว่ามีความเหมาะสม แต่เมื่อได้เข้าปฏิบัติงานจริง กลับพบว่า ยังขาดความเข้าใจในทักษะเรื่อง บทบ...
หลักการและเหตุผล หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างมีแบบแผนและพัฒนาแนวคิด และการสร้างมุมมองในการทำงานของหัวหน้างาน โดยเรียนรู้บทบาทอ...
การสร้างความประทับใจในครั้งแรกที่ลูกค้าเข้าชมร้านค้า หรือจัดการสินค้าหน้าร้านนั้น สำคัญมาก วิชา Fashion Merchandising ตอบโจทย์ทั้งเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ที่ทำงานสาย Visual Merchan...
การสอนงานในรูปแบบ On The Job Training (OJT) นั้น มีการนำมาใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และภาคธุรกิจมาอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะเข้าใจว่าเป็นวิธีการสอนงานที่ได้ประสิท...
การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า การบริหารจัดการพนักงาน และการรับใช้ส่วนรวม
แต่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทั้งมือใหม่หัดขับและพวกนักขายทหารผ่านศึกลายคราม เพราะหากพนักงานมีทักษะในการวาง...