มีค่าใช้จ่าย

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “เคล็ดลับควรรู้ก่อนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม” วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

อบรมวันที่ 08 พฤษภาคม 2557
จำนวนคนดู 1389 ครั้ง
กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “เคล็ดลับควรรู้ก่อนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม” วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

เนื้อหา

 

            เคล็ดลับควรรู้ก่อนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • แจก หรือ แถมสินค้าแบบไม่ให้เกิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าขาดจากสต็อก ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจริงหรือ และต้องรับรู้เป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยใช่หรือไม่
 • นำสินค้าของบริษัทไปใช้เอง ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
 • สินค้าถูกขโมย ถูกน้ำท่วม ถูกไฟไหม้ มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และภาษีซื้อที่เกิดขึ้นขอคืนได้หรือไม่
 • เมื่อไหร่ที่จะต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า เมื่อส่งสินค้า หรือได้รับเงินจากลูกค้า
 • ออกใบกำกับภาษีไปแล้ว แต่ลูกค้าไม่ยอมชำระเงิน จะทำอย่างไรกับภาษีขาย
 • ลด แลก แจก แถม อย่างไร จึงจะได้รับประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
 • แนวทางการพิจารณาภาษีซื้อต้องห้าม และภาษีซื้อต้องห้ามประเภทใด จึงจะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้
 • ชื่อ ที่อยู่ในใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ขอคืนภาษีซื้อไม่ได้จริงหรือ
 • ลดหนี้อย่างไรถูกใจลูกค้า และถูกต้องตามหลักสรรพากร
 • คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • การเปิดเสรีการค้าบริการ และข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย

บรรยายโดย

อาจารย์เกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์

นักวิชาการสรรพากร ระดับ 9 ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็คทรอนิคส์ กรมสรรพากร

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557
เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ โรงแรม สยาม @ สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
80 % สอนแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping Lecture)
20 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://bangkokbiznews.com/training/Tax-May8/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903


Hot Offer! 
เรียนครบ 8 ที่นั่ง (หลักสูตรไม่เกิน 8,000 บาท) ฟรี 1 ที่นั่ง ในหลักสูตรที่อัตราไม่เกิน 8,000 บาท (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 57)

**กรุณาถ่ายใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการแลกรับสิทธิ์ที่นั่งฟรี

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

นำเสนอความรู้ในหลักการบัญชีและภาษีอากร ภายใต้กรอบและวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี เพื่อติดอาวุธการบริหารและการทำงานอย่างครบวงจร
ระบบบัญชีในธุรกิจโรงแรมมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้บริการเปิดดำเนินการตลอดเวลา และมีจุดให้บริการซึ่งเรียกว่าศูนย์ทำกำไร(Profit Center) ระบบบริหารงานบัญชีจึงต้องมีประสิ...
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสถานที่ผลิตสินค้าในพื้นที่ กทม. ทั้งหมดหรือบางส่วน เข้าร่วมโครงการ "ช่วยSMEs" (โดยการสนับสนุน ของ สสว. และ กระทรวงอุตสาหกรรม (โดย กสอ.) และเข้าร่วมก...
การซื้อ-ขาย สินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย คงรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้น ในการทำบัญชี ...ตรวจนับ สินค้าคงเหลือ รวมทั้งการทำรายงานต่าง ๆ ที่หนักเอา...
ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพกร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ...
เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน
วิเคราะห์รายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดที่มีผลกระทบ วิเคราะห์รายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดที่มีผลกระทบ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทางด้านการบริหารสภา...
วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี ผ่าน 8 Charts เพื่อการนำเสนออย่างน่าสนใจ เพิ่มความสวยงามการนำเสนอข้อมูลแบบรูปภาพและแผนภูมิ สื่อสารข้อมูลบัญชีการเงินกับผู้บริหารให้เกิดความเข้าใจง่ายย...
เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรียนรู้หลักและแนวทางการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงจากการนำกิจการเข้าจดทะเบียนฯ