มีค่าใช้จ่าย

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “เคล็ดลับควรรู้ก่อนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม” วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

อบรมวันที่ 08 พฤษภาคม 2557
จำนวนคนดู 1525 ครั้ง
กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “เคล็ดลับควรรู้ก่อนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม” วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

เนื้อหา

 

            เคล็ดลับควรรู้ก่อนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • แจก หรือ แถมสินค้าแบบไม่ให้เกิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าขาดจากสต็อก ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจริงหรือ และต้องรับรู้เป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยใช่หรือไม่
 • นำสินค้าของบริษัทไปใช้เอง ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
 • สินค้าถูกขโมย ถูกน้ำท่วม ถูกไฟไหม้ มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และภาษีซื้อที่เกิดขึ้นขอคืนได้หรือไม่
 • เมื่อไหร่ที่จะต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า เมื่อส่งสินค้า หรือได้รับเงินจากลูกค้า
 • ออกใบกำกับภาษีไปแล้ว แต่ลูกค้าไม่ยอมชำระเงิน จะทำอย่างไรกับภาษีขาย
 • ลด แลก แจก แถม อย่างไร จึงจะได้รับประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
 • แนวทางการพิจารณาภาษีซื้อต้องห้าม และภาษีซื้อต้องห้ามประเภทใด จึงจะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้
 • ชื่อ ที่อยู่ในใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ขอคืนภาษีซื้อไม่ได้จริงหรือ
 • ลดหนี้อย่างไรถูกใจลูกค้า และถูกต้องตามหลักสรรพากร
 • คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • การเปิดเสรีการค้าบริการ และข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย

บรรยายโดย

อาจารย์เกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์

นักวิชาการสรรพากร ระดับ 9 ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็คทรอนิคส์ กรมสรรพากร

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557
เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ โรงแรม สยาม @ สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รูปแบบการอบรม
80 % สอนแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping Lecture)
20 % ถาม-ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://bangkokbiznews.com/training/Tax-May8/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903


Hot Offer! 
เรียนครบ 8 ที่นั่ง (หลักสูตรไม่เกิน 8,000 บาท) ฟรี 1 ที่นั่ง ในหลักสูตรที่อัตราไม่เกิน 8,000 บาท (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 57)

**กรุณาถ่ายใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการแลกรับสิทธิ์ที่นั่งฟรี

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

วางแผนภาษีสำหรับ SMEs มืออาชีพ บริหารภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ สบายใจจากการตรวจสอบของสรรพากร
12กันยานี้ พบกันแน่นอน กับหลักสูตรคุณภาพ "การควบคุมและการคำนวณต้นทุนอาหารเบื้องต้น" เวลา 10.00-10.30 น. ณ ห้อง 212 ไบเทค บางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-361-7811-3 ต่อ...
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
การบริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นบริการที่สมาคมเปิดให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
การใช้บริการ Service Provider ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) และการจัดทำ นำส่งและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice (รุ่นที่ 5)
หมาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า โดยจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจมาก เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ขั้นตอนการปฎิบัติงา...
เพื่อเราจะได้เห็นประเทศไทยในรูปแบบที่เปลี่ยนไป
สิ้นค้าไหนขายดีกำไรน้อยหรือสินค้าไหนขายได้น้อยแต่กำไรดี แยกประเภทของเงินให้ออก เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ
มุ่งเน้นให้ นักบัญชีมีความเข้าใจและมีความพร้อมเพื่อให้สามารถทราบบทบาทของ CFO ในการกำกับดูแล การควบคุมและบริหารการเงินก่อนและหลังเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ เตรียมพร้อมและพัฒนาทีมบั...