มีค่าใช้จ่าย

Public Training : เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพและเพื่อเพิ่มผลผลิต (ยอดขาย) 25 พฤษภาคม 2565

อบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
Public Training : เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพและเพื่อเพิ่มผลผลิต (ยอดขาย) 25 พฤษภาคม 2565

คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด! ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่ง ที่อยากจะขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือนำเสนอสินค้า ขายสินค้าแก่ชาวต่างชาติ แต่คุณไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยตั้งแต่คุณเรียนจบ? ภาษาอังกฤษของคุณไม่ค่อยดี สื่อสารไม่ได้ หรือสื่อสารได้แต่ขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เหมาะสม แล้วคุณปล่อยให้โอกาสดีๆ หลุดมือไปหลายครั้งต่อหลายครั้ง

 

ซึ่งจริงแล้วๆ ภาษาอังกฤษของคุณไม่ได้แย่ เพียงแต่ว่ายังดีไม่พอสำหรับการสื่อสารกับคู่สนทนาของคุณหรือการเข้าร่วมประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้ ถ้าหากคำตอบของคุณคือหนึ่งในสามข้อที่กล่าวมานี้ การอบรมคอร์สนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนคะ

 

หลักการและแนวความคิด

ในยุคของการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของทุกองค์กรย่อมมุ่งเน้นไปที่ผลกำไร เพราะหากมีผลกำไรมากเท่าไรย่อมส่งผลให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดได้ และมีโอกาสก้าวหน้าต่อๆไป การมีลูกค้าเฉพาะคนไทย คงไม่เพียงพอ ดังนั้นเกือบทุกองค์กร จึงต้องการเพิ่มยอดขาย จากลูกค้าที่หลากหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ และการเปิดโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศ เพิ่มขึ้น

     

ภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาสากล ที่คนทั่วโลกนิยมใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งด้านส่วนตัว ด้านการทำงาน และด้านธุรกิจ และหากบุคลากรในองค์กรสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่นำไปสู่การเพิ่มคุณภาพในการทำงานและ การเพิ่มผลผลิตหรือ การเพิ่มยอดขาย ย่อมเป็นผลดีต่อองค์กรนั้นๆ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ได้ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับ ช่วงเวลา สถานการณ์ และคู่สนทนา

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ได้จริงในการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงาน และเพิ่มยอดผลผลิตหรือยอดขาย ให้แก่องค์กร หรือสินค้าของตน

 

หลักสูตรการอบรม

1. การทักทาย และการต้อนรับลูกค้า (Greeting & Welcoming customers)

2. การแนะนำตัวเองและแบรนด์สินค้า (Introducing yourself& Brand)

3. การสอบถามความต้องการของลูกค้า (Finding out Customers’ Needs)

4. เทคนิคการสร้างความประทับในครั้งแรก (Useful First- Impression Tips)

5.  การออกแบบการนำเสนอสินค้าและบริการ (Creating Ads)

6. การตลาดผ่านช่องทางผลิตภัณฑ์ (Marketing through Trade Fairs)

7. 40 ประโยคเด็ด เพื่อเพิ่มยอดขาย ให้ปังๆๆๆ (Forty Interesting Sentences to increase your Sale)

8. กิจกรรมการนำเสนอ (Product Presentation)

 

อาจารย์ณัฐกฤตา  อรรควงษ์

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรฮิตอันดับ 1 ปี 55 – 57 เขียนได้ตรงประเด็น ชัดเจน กระชับ ถูกต้องตามหลักสากล
มาร่วมกันเรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารในการพูด อย่างถูกต้อง ชัดเจน และไม่สร้างความสับสนในการสื่อสาร มาร่วมกันสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสาร
คอร์ส Speak Up ฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันเด็กไทยส่วนใหญ่ มีความสนใจอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก ทาง Vakom Overseas Education ได้มีการจัดสัมมนาขึ้นเพื่อแนะแนวและให้ข้อมูลในการศึกษาต่อต่างประเทศ
ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากสื่อต่างๆ ของเจ้าของภาษา และการฝึกนำมาใช้ในห้อง จนเกิดความคล่อง และเพิ่มความกล้าในการสื่อสารกับต่างชาติ
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล
หลักสูตรเร่งรัดสำหรับบุคลากรฝ่าย HR เรียนรู้ศัพท์สำนวน และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน HR เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับระดับความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น
ปรับระดับความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น