สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนา Introduction to Adaptive Mindset ครั้งที่ 2

อบรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จำนวนคนดู 1206 ครั้ง
สัมมนา Introduction to Adaptive Mindset ครั้งที่ 2

Adaptive Mindset เครื่องมือในการทำความเข้าใจกรอบความคิดที่ปรับตัวได้

การปรับกรอบความคิดอะไร                                                                                                                   ความสามารถในการการทำงานกับกรอบความคิด (MINDSET) ของคนอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเผชิญ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ คนเติบโตอย่างยั่งยืนและหากทำอย่างต่อเนื่องจะเห็นผลได้จริง

สัมมนานี้จะทำให้คุณได้รู้จักเครื่องมือในการทำความเข้าใจกรอบความคิดที่ปรับตัวได้โดยใช้

เครื่องมือ Immunity to Change จาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)

รายละเอียดในงานสัมมนา :

1. เครื่องมือในการทำงานร่วมกับคน

2. เรียนรู้การจัดอบรมแนวใหม่ที่เน้นความเข้าใจมนุษย์ (People-Side Training)

3. การประยุกต์ใช้กับตัวเอง คนรอบข้าง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน

4. การปรับตัวและพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

การสัมมนาครั้งนี้เหมาะกับใคร:

1. ผู้ประกอบการที่สนใจในการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร

2. HR, HRD, OD, HRM หรือพนักงานที่มองหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคนในองค์กร

3. ผู้ที่สนใจจะพัฒนาศักยภาพในตัวเอง


วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557                                                                       09:00-12:00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08:30 น.)                                                 ฟรีค่าสัมมนา                                                                                          สถานที่: บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน (ศาลาแดงซ.2)                                                                                   สำรองที่นั่ง โทร 081-652-6194 (คุณกล้วย)


คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาตน, เปลี่ยนแปลง, จิตใจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

แนะเทคนิคที่ทำให้ท่านสามารถเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น สละสลวย ได้ใจความ ในรูปแบบมาตรฐานสากล
เชื่อหรือไม่การใส่เสื้อผ้าให้เป็นทำให้เราดูน่าเชื่อถือ และดูเด็กลงเป็น 10 ปี course นี้สอนโดย อ.เอ๋จบด้านภาพลักษณ์โดยตรงด้วยคะแนนสูงสุดจาก 3 สถาบัน (New York, LONDON และ Singapore)
ผู้ที่เป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้า ผู้บริหารโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้ที่ต้องการเป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทุกคนได้เข้ารับฟังการสัมมนาในครั้งนี้และได้นำความรู้ที่ได้ไปดูแลสุขภาพของตนเอง
ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง! ครั้งนี้น่าจเเป็นรุ่นสุดท้ายที่เปิดสอนสัมมนานี้แล้วครับ
"ซี่กง" ให้เป็นการแพทย์ทางเลือก ผู้รักสุขภาพทุกคนจึงไม่ควรมองข้ามวิชา
ลงลึกมากขึ้นในระดับจิตใต้สำนึก ดึงจุดเด่น กลบจุดด้อย เห็นเอกลักษณ์ และคุณค่าของตัวเองอย่างชัดเจน