มีค่าใช้จ่าย

อบรม อบรมแม่บ้านสำนักงาน ยุคใหม่ หัวใจสะอาด

อบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม อบรมแม่บ้านสำนักงาน ยุคใหม่ หัวใจสะอาด
ขอเชิญอบรม หลักสูตร อบรมแม่บ้านสำนักงาน ยุคใหม่ หัวใจสะอาด
- รอบที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 - 17:00
สอนโดยจันทลักษณ์ สุดสม (ออย)
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ: โรงแรม ANNANAVA HOTEL ปากเกร็ด

เนื้อหาหลักสูตร
คอร์สสอนงานทำความสะอาด แม่บ้านสำนักงาน


ท่านเคยประสบปัญหากับแม่บ้านหรือพนักงานทำความสะอาดแบบนี้หรือไม่?

      •แม่บ้านที่ทำงานอยู่ขาดความรู้และความชำนาญในงานสำนักงาน

      •ใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง และไม่เข้าใจวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์

      •สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน เนื่องจากความไม่รู้ และขาดประสบการณ์

      •แม่บ้านขยันมาก แต่ทำไม ทำไม่สะอาด ทำงานช้า เสียเวลา เหมือนไม่เป็นงาน

      •ไม่กล้าทำงาน เพราะกลัวทำข้าวของเสียหาย เลยทำให้ทุกที่ เป็นที่สะสมของคราบสกปรก

      •ไม่มีความเป็นมืออาชีพ ลูกค้าที่พบเห็น ทำให้เสียภาพลักษณ์ขององค์กร


หลักสูตรนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสอนเทคนิคการทำความสะอาดสำนักงานโดยใช้อุปกรณ์ อย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยให้แม่บ้านทำงานได้ดีขึ้น ใช้เวลาทำความสะอาดน้อยลง เหนื่อยน้อยลง แต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และความปราณีต ในการทำความสะอาด รวมถึงถ่ายทอดมุมมองของการเป็นแม่บ้านที่ดี หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงปรับบุคลิกภาพและมุมมองที่ดี ต่องานแม่บ้านสำนักงานให้กับผู้เข้าอบรมในระดับปฎิบัติการ

      

หรือท่านที่ต้องการประกอบอาชีพแม่บ้านมาเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคงานแม่บ้านสถานประกอบการณ์ใดที่มีแม่บ้านที่ขาดทักษะฝีมือหรือยังทำงานไม่ถูกใจ ส่งแม่บ้านมาเรียนเพื่อพัฒนาฝีมือได้ค่ะ


แผนการสอนนี้จะเน้นไปในทางแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้ทางแม่บ้านหัดใช้สารธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมและเป็นพิษกับตัวแม่บ้านเอง และสามารถสร้างให้งานมีคุณภาพดีกว่าการใช้สารเคมีที่รุนแรงในการทำความสะอาด ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการซื้อสารเคมีและเครื่องจักรหรือเครื่องขนาดใหญ่ที่นำมาใช้ทำความสะอาดได้มาก


ทำไมถึงควรเรียนกับเรา

***สอนแบบลงมือปฎิบัติ ทำให้ดู ไม่ใช่วิชาการ แต่เป็นการแสดงให้ดูของจริง

***สอนให้รักอาชีพ และรู้จักคุณค่าของงาน ทำให้อยู่กับตำแหน่งงานนี้ได้นาน ไม่อาย ไม่ด้อยค่า

***เน้นการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีอยู่แล้วในบริษัท 

***สอนผสมน้ำยา เพื่อช่วยลดต้นทุนของบริษัทในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำยาทำความสะอาด

***สอนจากผตัวจริง ทำงานในวงการ มากกว่า 10 ปี ในโรงแรมตารางการเข้าฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาด

ภาคทฤษฎี สอนในช่วงเช้า เวลา 10.00 – 12.00

  1.  ปัญหาของงานแม่บ้านการจัดการกับปัญหา ทำไมแม่บ้านทำไม่สะอาด ความเข้าใจในงานแม่บ้าน
  2. ความรู้เรื่องการการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใชท้า ความสะอาดในห้องพกั เทคนิคการผสมน้ ายาทา ความสะอาด การใช้อุปกรณ์ต่างๆ และข้อควรระวัง การใช้วัสดุอุปกรณ์แม่บ้าน
  3. ความเขา้ใจการใชน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ภายในห้องและอาคารโดยทั่วไป การขจัดคราบตระกรันน้ำ คราบเหลือง คราบสี คราบหินปูน งานสแตนเลส โครเมี่ยม วอลเปเปอร์ กระเบื้องยาง กระเบื้องเซรามิค งานอีพ๊อกซี่ หินอ่อน การดูแลพื้นไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลัก พื้นแกรนิต และอื่นๆ (แยกชนิดวัสดุ ทำความรู้จักกับวัสดุที่ใช้ตกแต่ง)
  4. การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ และอุปกรณ์ ต่าง ๆในสำนักงาน เช่น ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ทีวีการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ไม้ , เฟอร์นิเจอร์พลาสติก ,เฟอร์นิเจอร์ ผ้างาน Out door, งานเฟอร์นิเจอร์ผ้าที่ใช้ภายในห้องพัก, หินอ่อน, หินเทียม, ดอกไม้เทียม , มู ่ลี่ , ผ้าม ่าน

      5. การป้องกันตัวเองจากการทำงานแม่บ้านการป้องกันตัวจากสารเคมี และ จากการทำงานโดยผิดวิธี

      6. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรแม่บ้าน

      7. การเช็ดกระจกให้สะอาดและไมม่รีิ้วรอย และอยูทนไดนาน การป้องกันตัวเองจากน้ำยาเช็ดกระจก

      8. การเช็ดฝุ่ น การใช้ไม้ดันฝุ่ น เก็บฝุ่ น การใชน้ำยาดนัฝุ่นไม่ให้เกดิรอยด่างดวง หรือเป็นรอยเงาไม่เท่ากัน


เวลา 13.00 - 17.00 น.

      9. การล้างห้องน้ำอย่างถูกวิธีการใช้น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างถูกต้อง การป้องกันและกำจัดกลิ่นภายในห้องน้ำเทคนิคการทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดป้องกันการเกดิคราบเหลืองและสนิมบนสแตนเลส การล้างฝักบัว ก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำให้สะอาด

     10. การทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ำสาธารณะที่มีกลิ่นการล้างที่ถูกวิธี

     11. การทำความสะอาดห้องครัว โรงครัว และโรงอาหาร โต๊ะอาหาร ( ป้องกันไม่ให้งานสแตนเลส เกิดคราบรอยขีดข่วนหมอง) การล้างแก้วน้ำล้างจาน ช้อนส้อม มีดให้สะอาดไม่มีรอยขีดข่วน ไมโครเวฟ การล้าง กาต้มน้ำที่มีคราบตระกรันน้ำ

     12. การเตรียมการรับลูกค้าหรือแขกสำคัญ เช่น การจัดชุดกาแฟ อาหารว่าง การจัดผลไม้

     13. วิธีการเสริฟน้ำกาแฟ อาหารว่าง การจัดเตรียมโต๊ะอาหาร ในเบื้องต้น


ลักษณะการสอนจะเป็นแบบสอนให้ทำงานจริง ฉะนั้นจะไม่มีการสอนแบบทั่วไป ไม่มีการยืนสอนหน้าห้องสัมมนาจะให้ผู้รับฝึกทำงานในขณะที่สอน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในงานและสังเกตข้อผิดพลาดในการทำงานของผู้รับฝึก

ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใชทำความสะอาดจะแนะนำให้ใช้เป็นอุปกรณ์ทั่วไป หาชื้อได้ง่าย หรือใช้น้ำยาที่มีอยู่แล้ว ให้ถูกวิธีในส่วนน้ำยาทำความสะอาดจะสอนให้แม่บ้านรู้จักประหยัด และการผสมน้ำยา และใชน้ำยาที่เป็นสารธรรมชาติปลอดภัย ทั้งผู้ใช้ประหยัดค่าใช้จ่าย และหาซื้อได้ง่าย และสอนวิธีใช้ของเหลือใช้ในบ้านมาใช้ทำความสะอาดการสอนและการอบรม จะช่วยให้เฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านถูกทำ ความสะอาดอย่างถูกวิธีและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นของมีสภาพเหมือนของใหม่ หรืออยู่ในสภาพดีตลอด และจะช่วยให้แม่บ้านทำงานได้ดีขึ้น ใช้เวลาทำความสะอาดน้อยลงเหนื่อยน้อยลง และมีความปลอดภัยในการทำงานและสามารถป้องกันและแก้ไขอาการเจ็บป่วย เช่น แพ้น้ำยา หรือ ปวดหลังและป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานแม่บ้านสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมแม่บ้าน, อบรมแม่บ้านสำนักงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ศึกษา พื้นฐาน วิธีทำและส่วนประกอบการทำครีมบำรุงและเซรั่ม ลงมือทำครีมบำรุงหรือเซรั่ม พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อไว้ใช้หรือจำหน่าย
หากมีผู้แอบอ้างว่า “สามารถจัด ฮวงจุ้ย ให้รวยได้” จงตระหนักไว้เลยว่า ร้อยละ 90 เชื่อถือไม่ได้ เพราะว่าองค์ประกอบของการจัด ฮวงจุ้ย แล้วรวย นั้น ไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกๆคน
ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่อยากเริ่มขายของออนไลน์ หรือคนที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วและต้องการเทคนิคในการเพิ่มลูกค้า หรือยอดขายโดยใช้ Line Application (ไลน์แอพพลิเคชั่น) ทั้งในการหาลูกค้า ...
เป็นธุรกิจที่ง่าย และไม่มีความเสี่ยง ร่วมงานกับโบรคกอร์อันดับ 1 รับทำประกัน 32 บริษัทชั้นนำ มีบริการทั้งจ่ายสด-ผ่อนให้กับลูกค้า และทำเป็นรายได้หลัก-เสริม โดยไม่ต้องลาออกจากงานปร...
ในปัจจุบัน อาหารไทยเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ การรู้จักวิธีการประกอบอาหารไทย อย่างถูกขั้นตอน
✔ กูรูของเรา สอนจริงทำจริง ตำรับชาววังของแท้และดั้งเดิม ✔ เทคนิคการทำเครื่องหอมไทย พบกัน 2 วัน ครบทุกเครื่องหอมไทย
- การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน - การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
1. เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน แม้ไม่มีความรู้มาก่อน 2. รู้และเข้าใจ เครื่องมือทำการตลาดออนไลน์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง