อบรม 26 กุมภาพันธ์ 2562

งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว...
เข้าดู 324 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้การบริหารธุระกิจโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์อย่างผู้เชี่ยวชาญ เน้นเนื้อหาเข้าข้น เจาะลึกทุกวิธีการ สร้างแนวคิดเพิ่มผลกำไรในตลาดที่มี...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อในการใช้งานระบบ Internet ในองค์กรบนระบบปฏิบัติการ Windows Server" รุ่น 2 วันที่ 11-14 ต.ค. 2559 ณ ...
ปัจจุบันการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและการนำเข้าของน้ำมันดิบจากต่าง...
ในการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation) การส...
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงๆ ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยที่จะเริ่มจากการปรับทัศนคติต่อภาษาอังกฤษและวิธีการเรียนที่ผิดๆ ของผู้เรียนที่ได้มาจากการเ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC" วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558
"พิชิตธุรกิจการค้าชายแดน" สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัด Business Trip สำหรับ SMEs เพื่อมุ่งสู่ตลาดการค้าชายแดนที่มีศักยภาพสูงแห่งหนึ่งของเมียนมาร์
มุ่งมั่นนำเสนอเทคโนโลยี เครื่องจักรและโซลูชั่นส์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมโลหะการแก่ผู้ผลิตในอาเซียน พร้อมทั้งเป็นงานโอกาสทางธุรกิจที่จะขยายตัวอย่างยิ่งใหญ่ภายหลังการเปิดตลาด AEC
เรียนรู้ชนิดลูกโป่งทั้งหมด พื้นฐานการมัดลูกโป่งที่ถูกต้องรวดเร็ว ไม่รั่วซึม การจัดช่อลูกโป่งแก๊สสำหรับโอกาสต่างๆ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องเป่าที่สำคัญๆ