อบรม เมษายน 2562

ยืนยัน เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (29 เม.ย. 62) อ.ประเสริฐ
เข้าดู 3 ครั้ง
ยืนยัน Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย) (5 เม.ย. 62) อ.ประเสริฐ
เข้าดู 2 ครั้ง
ยืนยันหลักสูตร การบริหาร แก้ไขปัญหาหน้างานด้วยเทคนิค 5G (23 เม.ย. 62) อาจารย์ณรงค์
เข้าดู 2 ครั้ง
ยืนยัน การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System) (5 เม.ย. 62) อ.ณรงค์
เข้าดู 1 ครั้ง
) ทักษะการขายเป็น ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคุณ 2) มารู้จักกับการขาย ทักษะสร้างผลกำไร 3) การขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ขายแบบ B2B และ B2C 4) หา...
เข้าดู 7 ครั้ง
* การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ – ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพ – ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ – ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการคว...
เข้าดู 7 ครั้ง
คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก...
เข้าดู 7 ครั้ง
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวแล...
เข้าดู 32 ครั้ง
สินค้าคงคลังที่เก็บในคลังมีมากมายทั้ง สินค้าวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก ถ้าบริหารจัดการไม่เป็นระบบจะทำให้กลาย...
เข้าดู 7 ครั้ง
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวแล...
เข้าดู 23 ครั้ง
โอกาสดี! สำหรับธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขาย ในยุค 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่พลาดการติดต่อกับลู...
เข้าดู 27 ครั้ง
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายวัตถุดิบ-สินค้า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ...
เข้าดู 51 ครั้ง
สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความ...
เข้าดู 612 ครั้ง
หลักสูตรนี้จะช่วยให้พนักงานขายมีความมั่นใจ และกล้าที่จะปิดการขายด้วยวิถีทางที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ได้ยอดขายตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผ...
เข้าดู 616 ครั้ง
วัตถุประสงค์ พัฒนาให้นักขายมีทักษะการขายที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย และ สามารถรักษาลูกค้า...
เข้าดู 625 ครั้ง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

HIER TEAM เป็นกลุ่มมืออาชีพที่ใช้งานระบบออนไลน์สร้างธุรกิจ เป็นเวลามากกว่า 5 ปีและต้องการที่จะแบ่งปันเคล็ดลับ เทคนิค กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะสามารถทำให้คนที่ต้องการจะใช้ระบบออนไลน์ ใ...
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญเพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบ ได้ผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารอย่างถูกต้อง
เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปด้าน IT นักเรียน , นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า ที่สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ เทรนด์การตลาด และความรู้เรื่อง E-commerce
"Digital Economy: ความพร้อมของคุณและประเทศไทย?" โดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย (คณะทำงานร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ และถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้
ให้สามารถนำความรู้และการฝึกปฏิบัติ กลับไปพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของท่านได้ประสบความสำเร็จ
คุณก็สามารถสร้างเงินแสนจากธุรกิจเครื่องสำอางออนไลน์ได้ โดยให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลอดออนไลน์
หลักสูตรรวยด้วย Smartphone เปิดเผยเคล็ดลับการสร้างรายได้ผ่าน สมาร์ทโฟน และ แอพพลิเคชั่น เทคนิค ขั้นเทพเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงระดับล้าน [ ห้ามพลาด! เปิดสอน 1 รอบเท่านั้น ](พิเศษเ...
เหมาะสำหรับผู้ที่จะสนใจสอบ Cisco Certified Networking Professional (CCNP) และสามารถที่จะไปสอบ Cisco Certified Design Professional (CCDP) ของ Cisco