อบรม 23 มกราคม 2563

หลักสูตรนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้รวมถึงเข้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถา...
เข้าดู 113 ครั้ง
โปรแกรม Microsoft Excel นับว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มากมาย มีความสามารถรอบด้าน นำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย หากใช้ได้อย่...
เข้าดู 239 ครั้ง
“ถ้าจบไม่ได้ ก็ปิดการขายไม่ได้” การปิดการขายเป็นศิลปะและเทคนิค ที่สำคัญที่สุดในกระบวนการขาย เพราะหมายถึงผลสำเร็จของการขายทั้งปวง พนักงานขายถึงแม้จะ...
เข้าดู 161 ครั้ง
ความหมายและความเข้าใจในอาชีพการวิศวกรฝ่ายขาย ทัศนคติสำคัญยังไงกับการขายรวมทั้งแนวคิดสำหรับนักขาย
เข้าดู 141 ครั้ง
หลักสูตร “บัญชีและภาษีอากร สําหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี” นี้นําเสนอความรู้ในหลักการบัญชีและภาษีอากร ภายใต้กรอบ และวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสํ...
เข้าดู 228 ครั้ง
ความหมายและความเข้าใจในอาชีพการวิศวกรฝ่ายขาย ทัศนคติสำคัญยังไงกับการขายรวมทั้งแนวคิดสำหรับนักขาย
เข้าดู 107 ครั้ง
การวางแผนงานมีความสำคัญสำหรับทุกองค์กร แผนงานที่ดีต้องทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย การว...
เข้าดู 140 ครั้ง
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER SALES ENGINEER DEFINITION, SALES ATTITUDE, SALES WORKFLOW, SALES CIRCLE, WHO ARE YOU CUS...
เข้าดู 100 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกลงกินเนสบุ๊คถึง 3 ท่าน!!! ทั้งแชมป์ความจำ แชมป์คำนวณเร็ว และแชมป์อ่านเร็วที่สุดในโลก ผู้คิดค้นระบบเร่งศักยภาพการเรียนรู้ ซึ่งได้รับกา...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)" รุ่น 22 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตร ที่จะพัฒนาคุณให้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งในยุคโลกาภิวัตน์และก้าวขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบูรณาการหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม
ความก้าวหน้าใหม่ๆทางเทคโนโลยีของเครื่องกระตุ้นหัวใจการตรวจการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบทางไกล“อุ่นใจแม้อยู่ไกล และไม่ต้องเดินทาง”
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ.2554 ที่ประกาศใช้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการแต่งตั้งเจ้าน้าที่ความปลอดภัยในกา...
ASEAN integration and impacts on health sector วิทยากร : Assoc. Prof. Dr. Rosalia Sciortino
การบรรยายเรื่อง"เคล็ดลับ...การดูแลสุขภาพผิวหน้า" การตรวจวิเคราะห์จุดด่างดำฝังลึกใต้ชั้นผิว และ Workshop แต่งหน้า ฟรี
ทำให้พนักงานที่มีศักยภาพในการทำงานสูงที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการสอนงานและมีความรู้ในการถ่ายทอดงานแบบ OJT ทำให้องค์กร และพนักงานรุ่นพี่มีกำลังเสริมที่ดี...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "AutoCAD" รุ่นที่ 9 วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.