มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร “เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ” (Impressive Service Communication)

อบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 91 ครั้ง
อบรม หลักสูตร “เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ” (Impressive Service Communication)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร “เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ” (Impressive Service Communication)
- รอบที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยวนัสนันท์ จันทร์นิ่ม (ครูลูกนัท)
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ: โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เนื้อหาหลักสูตร
วัตถุประสงค์

         เทคนิคการสื่อสารที่น่าประทับใจ คือรากฐานสำคัญของงานบริการชั้นเลิศประกอบด้วยทักษะการเข้าใจตนเอง (Self-awareness) และการเห็นใจบุคคลอื่น(Empathy)การรู้จักองค์ประกอบของการสร้างความประทับใจ (Impressive factor) การจัดการอารมณ์ของตนเอง (Emotional Management) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ชั้นเลิศ ที่ประกอบด้วย 3Vs คือ Visual Vocal Verbal และมีทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน (Basic Conflict Management Skills) ทั้งยังต้องใช้หลักทางจิตวิทยาช่วยในการพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง (Psychology of Motivation) ด้วยแต่ละบุคคลย่อมมีความต่างกันทั้งพื้นฐานในจิตใจ ความเข้าใจ ความต้องการ ดังนั้น“การสื่อสาร” จึงเป็นทักษะแห่งความสำเร็จในงานบริการทุกแขนง

         เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ ในงานบริการ (Impressive Service Communication) จึงเป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งของพนักงาน บริการ หัวหน้างานบริการในทุกหน่วยงาน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจได้อย่างมั่นคง ราบรื่น มีบริการที่น่าประทับใจ เป็นที่จดจำ ได้รับการบอกต่อ


รูปแบบการเรียนการสอน

 • Edutainment ที่สนุกสาน
 • บรรยาย ด้วยรูปแบบ Adult learning style
 • Workshop / Roleplay /Sharing /Consulting/ Support1. บทบาทหน้าที่ของพนักงานบริการ ความหมาย คุณค่าในงานบริการ (The power of Service)
 • ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารที่มีมประสิทธิภาพ
 • ความหมายและความสำคัญของการบริการที่น่าประทับใจ

2. ทักษะการเข้าใจตนเอง (Self-awareness) การเห็นใจ เข้าใจบุคคลอื่น (Empathy & Understanding)

 • เรียนรู้ประเภทของคน และรูปแบบความต้องการ
 • Style การบริการของตนเอง ข้อควรระวังและจุดเด่น
 • การดูประเภทของลูกค้า
 • ข้อควรระวังและจุดชนะใจ

3. ทักษะเพื่อการพูดที่น่าประทับใจ (Leadership Skills )  

 • เรียนรู้ ฝึกฝนผ่าน workshop และ roleplay ภาษากายเชิงจิตวิทยา ฝึกท่วงท่าที่สวยงามมีมมาตรฐาน
 • การอ่านลูกค้าผ่านภาษากาย
 • เรียนรู้ ฝึกฝนผ่าน workshop การเปล่งเสียง การใช้โทนเสียง น้ำหนักเสียง ความดังของเสียงที่เป็นมิตรน่าเชื่อถือ
 • การใช้ระดับภาษา
 • เรียนรู้ทักษะการการแก้ปัญหาความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน (Basic Conflict Management Skills) การฟัง การให้ ข้อเสนอการช่วยเหลือ

4. จิตวิทยาการพัฒนาตนเองและผู้อื่น (Psychology of Motivation)

 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจสู่การทำงาน
 • เทคนิคการแสดงออก บุคลิกภาพ ที่น่าเชื่อถือและเป็นมิตรสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม การบริการ, อบรม การสื่อสาร การบริการ, อบรม 2566, อบรม เทคนิคการพูด, หลักสูตร “เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทั, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ทราบเงื่อนไขการว่าจ้างและการบรรจุพนักงาน แนวทางในการพิจารณาโทษทางวินัย และการพักงาน
ธุรกิจแพลตฟอร์มที่ทันสมัยยุคใหม่ สร้างรายได้คุ้มค่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำธุรกิจ
หลักสูตรนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้รวมถึงเข้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์การขายและการตลาด การกำหน...
ยุค New Normal เน้นเรื่อง Output และ Competency แล้วองค์กรของท่านประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม? บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance M...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นผู้บริหารของท่านในวันนี้ บทบาทหน้าที่ เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคั...
การลงโทษทางวินัยต่างๆ เช่น การตักเตือน การพักงาน การเลิกจ้าง ฯลฯ จะต้องทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามกฏหมาย
+ ทราบความจำเป็นในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลักการHORENSO + ทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงา...
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจในรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกวิธีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการบำร...
เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารงานของผู้บริหารระดับต้น