สัมมนาฟรี อบรมฟรี

“การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4”

อบรมวันที่ 02 ตุลาคม 2558
จำนวนคนดู 604 ครั้ง
“การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
“การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4”
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สนใจดูรายละเอียดได้ที่
http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/list
สนใจสมัครได้ที่ 
E-mail:training@mut.ac.th
*** รีบๆกันหน่อยนะค่ะ**
คำค้นประกาศนี้ Tags: “การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4”

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อ “อยู่ร่วมและอยู่รอด” ภายใต้ ระบบการค้าเสรี เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจ
จะได้เรียนรู้ถึงการตั้ง Server เพื่อทำหน้าที่ให้บริการงานสำคัญต่างๆ เช่น การติดตั้ง Application Server
การอบรมเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
หัวหน้างานแผนกแม่บ้านเป็นภาระงานที่สำคัญ ต้องพร้อมด้วยทักษะด้านการบริหารงานและการบริหารคน และต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ เพื่อสามารถบริหารจัดการงานและดูแลปกครองลูกน้องได้อย่...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้...
กฎหมายใหม่บังคับใช้แล้ววันนี้ ช่างไฟต้องมีใบ License จับ ปรับสูงสุด 50,000 บาท รีบติวสอบด่วน!!ติวเข้มช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KPI และ OKR อย่างแท้จริง เพื่อสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลงานที่เหมาสมกับองค์กร/หน่วยงานของตนเองได้
การบรรยายเรื่อง"เคล็ดลับ...การดูแลสุขภาพผิวหน้า" การตรวจวิเคราะห์จุดด่างดำฝังลึกใต้ชั้นผิว และ Workshop แต่งหน้า ฟรี
1. เพื่อทำความเข้าใจประเด็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่และการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 3. ...