มีค่าใช้จ่าย

พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (Attractive Personality & Effective Communication Skills)

อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2561
จำนวนคนดู 938 ครั้ง
พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (Attractive Personality & Effective Communication Skills)
เพราะทุกคนพูดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดเป็น  
การพูดและการสื่อสาร เปรียบเสมือนใบเบิกทางพาทุกท่านสู่ความสำเร็จ ดังคำพูดที่ว่า
พูดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง   ไม่ว่าจะเป็นในบทบาทของลูกน้องพูดอย่างไรให้หัวหน้าเอ็นดู รักใคร่  บทบาทหัวหน้าพูดอย่างไรให้ลูกน้องศรัทธา   บทบาทเจ้าของธุรกิจเจราธุรกิจเพื่อให้ได้ Order จากลูกค้า  เป็นต้น
 
พบเคล็ดลับการเป็นนักพูดและนักนำเสนออย่างมืออาชีพ
ในงานสัมมนาฟรี...  พลังแห่งถ้อยคำนำเสนอ สู่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
(Attractive Personality & Effective Communication Skills)
เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ให้ท่านได้พัฒนาตนเองสู่นักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมในอนาคต 
 
  
หัวข้อการสัมมนา : (บรรยาย 50% สลับการทำกิจกรรม 50%)
• การนำเสนอสำคัญอย่างไรในการทำงานปัจจุบัน ? (ความสำคัญ ความหมาย และองค์ประกอบการนำเสนอ)
• ความเชื่อมั่นในตนเองในการนำเสนอ (ตรวจสอบความสามารถในการนำเสนอพร้อมปรับเปลี่ยนมุมมอง)
• หลักการและขั้นตอนการนำเสนอ
- การเตรียมการนำเสนอ
- การจัดทำแผน และโครงการ 
- สื่อที่ใช้ประกอบการนำเสนอต่าง ๆ
• เครื่องมือ และเทคนิคในการนำเสนอ
- การปรับบุคลิกภาพ และการแสดงออกอย่างเหมาะสมในการนำเสนอ
- การเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์เพื่อการสื่อสารได้อย่างตรงใจและมีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการสร้างบรรยากาศในการนำเสนอที่ดี
• การนำเสนอผลงานในอุดมคติ : การฝึกปฏิบัติ (รายบุคคล, คู่ หรือ กลุ่ม)
• บทสรุปการสัมมนา : วินัย และ ข้อคิด (กรณีศึกษา แชร์ประสบการณ์จากวิทยากร) 
หมายเหตุ   เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์
 
วิทยากร อ.พสิษฐิ์  เรืองวิริยะกุล
วิทยากรและที่ปรึกษาชั้นนำด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร ให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิเช่น  ท่าอากาศยานไทย  สายการบินนกแอร์     บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการแพทย์ กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
 
 
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
เวลา 9.00 น. – 16.00 น 
สถานที่ ณ โรงแรม ไอบิส นานา กทม. 

 

รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ที่นั่ง

 

ติดต่อขอรับใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง

กรุณาติดต่อ คุณตุ๊ก 087 0718100

Line ID:hrdeesolution

Email:hrdeesolution@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการพูด, อบรมการสื่อสาร, อบรมการเป็นวิทยากร, อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ, การพูดในที่สาธารณะ, อบรมเทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ถ้าการกระทำที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ เราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อหาสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ใช่ เพราะถ้าคุณอยากได้สิ่งที่ไม่เคยได้มาก่อน ก็ต้องทำในสิ่งที่ไม่...
เรียนรู้การพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับให้มีทักษะการสอนงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับการทำงานแก่พนักงานอย่างถูกวิธี
กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใครๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ Mini MBA การจัดการธุรกิจฯ รุ่นที่ 2 (ร้านอาหาร/เครื่องสำอาง/แฟชั่นเสื้อผ้า)สอบถามได้ที่ อ.ที่ปรึกษา (ผู้รับสมัคร) T. 098 353 2303 อ.นาถ T. 0...
เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส จัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเริ่มตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากรการออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค...
Life Upgrade กับ สมคิด ลวางกูร ไอเดียพลิกชีวิต 9 ชั่วโมงเปลี่ยนแปลงได้ทันที เติมแรงบันดาลใจ.. ตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ ..เพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และ Business Matching สร้...
หลักสูตร Mini MBA หลักสูตรที่จะรวบรวมทุกเนื้อหาแบบเจาะลึก และเข้ามข้น ด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่มีส่วนสำคัญ (Key M...