มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร พัฒนาองค์กรด้ย Lean Six Sigma

อบรมวันที่ 01 กันยายน 2559
จำนวนคนดู 788 ครั้ง
หลักสูตร พัฒนาองค์กรด้ย Lean Six Sigma

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "พัฒนาองค์กรด้ย Lean Six Sigma" ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้ออบรม 1. ความหมายและการพัฒนาองค์กรของ Six Sigma
2. เครื่องมือในการเก็บตัวเลขและวัดผลของ Six Sigma
3. ความหมายและการพัฒนาองค์กรของ Lean Manufacturing
4. การปรับปรุงงานด้วย Lean Manufacturing
5. ความหมายและหลักการของ Lean Six Sigma
6. Workshop
    - ค้นหาปัญหาของการทำงาน ด้วยเทคนิค Cross Functional Process Improvement
    - หาวิธีแก้ไขปัญหา ด้วยเทคนิคการสร้างสรรการแก้ปัญหาแบบคิดนอกกรอบ (Think out of the Box)
    -  จัดลำดับวิธีแก้ไขปัญหา ด้วย Improvement Action Items เพื่อเลือกทำ Action Items ที่สำคัญก่อน
คำค้นประกาศนี้ Tags: Six Sigma, การแก้ปัญหา, เทคนิคการทำงาน, อบรมการจัดการ, training, พัฒนาองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
เรียนรู้ ขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริการ การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า และสามารถนำ Service Marketing ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ
เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของร...
สูตรหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนลดปัญหา “คนใหม่” กับ “คนเก่า” เทคนิคการขึ้นเงินเดือน ประจําปีที่สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างเงินเดือน
เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานต่อการเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเอง และผู้นำกลุ่ม
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวแต่ยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง คอร์สนี้จะเป็น Guideline ที่ดีให้คุณสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ภายใน 30 ชม
หลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ถ่ายทอดโดยตรงกับผู้มีประสบการณ์มากกว่า30ปี ในวงการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร การเริ่มต้นธุรกิจที่ดีควรเริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองสนใจและร...
ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ Mini MBA การจัดการธุรกิจฯ รุ่นที่ 2 (ร้านอาหาร/เครื่องสำอาง,สปา/แฟชั่นเสื้อผ้า) ให้กับผู้สนใจและบุคคลทั่วไป สอบถามได้ที่ อ.ที่ปรึกษา (ผู้รับส...