มีค่าใช้จ่าย

สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ

อบรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
จำนวนคนดู 811 ครั้ง
สร้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพื่อความสำเร็จ

การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบุคคลและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อความสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาว 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=10719 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทัน ที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: คิดบวก, อุปสรรค, แรงจูงใจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง” รุ่นที่ 2
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการออกแบบเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์ ได้อย่างตรงจุด เติมความรู้ในด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตบร...
ได้เรียนรู้เกมสันทนาการมากมาย เทคนิคการนำเกมอย่างไรให้มีสาระ คละสนุกที่นำไปปรับใช้ได้จริง เทคนิคการทำกิจกรรมนันทนาการ และการออกแบบกิจกรรมตามกลุ่มผู้เข้าอบรม การฝึกการใช้น้ำเสี...
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางชนิดเช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ได้
มีความรู้ ความเข้าใจการประเมินต้นทุนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เพื่อให้หัวหน้างานได้ทราบถึงแนวทางการการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตาต้อข้อเสื่อม โรคฮิตของผู้สูงวัย โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้อหิน พ.ญ.วิชชุดา โพธิ์เมือง และ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อ น.พ.สันติ วงศ์พานิช และน.พ.สุขสันต์ ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งอุปกรณ์ Switch (H3C) ในระบบเครือข่าย” รุ่นที่ 9
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)" รุ่นที่ 22 วันที่ 19-21 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร