มีค่าใช้จ่าย

การออกแบบกระบวนการและพัฒนาผังโรงงาน

อบรมวันที่ 23 มีนาคม 2562
จำนวนคนดู 544 ครั้ง
การออกแบบกระบวนการและพัฒนาผังโรงงาน

      ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เพื่อให้ได้สินค้าที่ออกมาดีตามข้อกำหนด หนึ่งในการเตรียมการที่สำคัญนั้นคือการออกแบบกระบวนการและไลน์เลย์เอาท์ การวางแผนในส่วนนี้ได้ดีจะทำให้เราสามารถผลิตสินค้าที่ดี ได้คุณภาพ ,จัดส่งได้ทันเวลา ในต้นทุนราคาที่ต่ำ ตั้งแต่เริ่มผลิต

      ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับ core team ที่ทำงานด้าน New Model , Process Engineer , Kaizen team , หัวหน้างาน , ผู้บริหาร ที่มีความเข้าใจในแนวคิดของ Lean Manufacturing มาแล้วในเบื้องต้น

1. เข้าใจความสัมพันธ์ ของ APQP กับ การออกแบบกระบวนการ

2. เพื่อให้เข้าใจวิธีคิดการออกแบบกระบวนการ ภายใต้หลัก Just in time

3. เข้าใจวิธีการออกแบบกระบวนการและผังโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36739 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: ออกแบบผังโรงงาน, พัฒนาผังโรงงาน, ออกแบบกระบวนการ, Process Design, plant layout

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่เข้าใจและสามารถเข้าไปจัดก...
ถ้าคุณต้องการเป็นผู้ประกอบการ เป็นเจ้าของธุรกิจ(หรือกำลังจะเป็น) ที่ต้องการประสบความสำเร็จ คุณห้ามพลาดสัมมนานี้ เด็ดขาด
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในกฎหมายศุลกากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
น้นเทคนิคใหม่ในการวิจัยเน้นการอบรมนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย
ประเทศไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมาก และเป็นผู้ส่งออกอาหารชั้นนำของโลก จึงควรตระหนักและตื่นตัวในการศึกษาวิจัยร่องรอยการใช้น้ำในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อกา...
สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกลงกินเนสบุ๊คถึง 3 ท่าน!!! ทั้งแชมป์ความจำ แชมป์คำนวณเร็ว และแชมป์อ่านเร็วที่สุดในโลก ผู้คิดค้นระบบเร่งศักยภาพการเรียนรู้ ซึ่งได้รับกา...
ผู้ที่มี Ambition ที่จะเป็นผู้จัดการในอนาคต เพื่อที่จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูก
การเคหะแห่งชาติและสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมฟังแนวทางการสร้างความร่...
หลักสูตรฝึกอบรมเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตนเองหรือท่านที่ต้องการต่อยอดธุรกิจเครื่องสำอางที่มีอยู่