นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ

อบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 681 ครั้ง
นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อลดภาระงาน และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ
 • สร้างความพร้อมด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0
 • จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต ผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี
 • เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อจำกัด ซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ
 • ประหยัดเวลา ลดภาระงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชี

 

กำหนดการ

อังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00-16.30 น.
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

(รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต)

 

อัตราค่าอบรม

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR) 3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป         4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

 

หัวข้ออบรม

1. นักบัญชี 4.0 การรับมือกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 • Thailand 4.0 กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • ระบบ Prompt pay
 • ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt
 • Block chain
 • FEDI/EDI
 • ฯลฯ

2. กระบวนการการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (SDLC)

 • การวิเคราะห์ระบบบัญชีปัจจุบัน
 • การวางแผนการพัฒนาระบบบัญชี
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบบัญชีใหม่
 • การวิเคราะห์ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ
 • การทดสอบ การเตรียมการและการนำออกมาใช้งาน

3. กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้วยการจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

 • วิธีการคัดเลือกซอฟต์แวร์ทางการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ
 • ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์มาตรฐาน
 • ขั้นตอนการคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย
 • การประเมินและทดสอบซอฟต์แวร์ทางการบัญชี

4. การนำเสนอ อภิปราย และการทดสอบ (Demo) โปรแกรมทางการบัญชีสำหรับ SMEs  ที่นิยมในปัจจุบันพร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละโปรแกรม เช่น

 • Express
 • Business soft
 • AutoFlight
 • Sap Business One
 • RDSMEs
 • Quickbook
 • การใช้ Excel ในการจัดทำบัญชี
 • โปรแกรมบัญชีในระบบ Cloud
 • ฯลฯ

5. แนวโน้ม (Trend) เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต และผลกระทบต่อวิชาชีพทางการบัญชี

6. ถาม-ตอบปัญหา

 

รายละเอียดของหลักสูตร http://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=6482&Itemid=145&lang=th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม 1 อาทิตย์ โทร 086-325-1614

คำค้นประกาศนี้ Tags: โปรแกรมบัญชี, เปรียบเทียบโปรแกรมบัญชี, การเลือกโปรแกรมบัญชี, อบรมนักบัญชี 4.0, อบรมการเลือกโปรแกรมบัญชี, อบรมบัญชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติ แก้ไขปัญหา เสริมสร้างทักษะ และคุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำ...
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสถานที่ผลิตสินค้าในพื้นที่ กทม. ทั้งหมดหรือบางส่วน เข้าร่วมโครงการ "ช่วยSMEs" (โดยการสนับสนุน ของ สสว. และ กระทรวงอุตสาหกรรม (โดย กสอ.) และเข้าร่วมก...
มุ่งเน้นให้ นักบัญชีมีความเข้าใจและมีความพร้อมเพื่อให้สามารถทราบบทบาทของ CFO ในการกำกับดูแล การควบคุมและบริหารการเงินก่อนและหลังเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ เตรียมพร้อมและพัฒนาทีมบั...
เจาะลึกถึงปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เช่น การรับรู้รายได้-รายจ่าย อัตราแลกเปลี่ยน Forward Contact ค่าใช้จ่าย Shipping ค่าขนส่ง การกระทบยอด เอกสารท...
สร้างความพร้อม ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0 เพื่อประหยัดเวลา ลดภาระงาน เพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชี ให้เหมาะสมกับกิจการ
เรียนรู้การใช้คำสั่งหรือสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบรายการค้าที่มีจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่สนใจหรือสิ่งผิดปกติในข้อมูลบัญชี ...
นำเสนอความรู้ในหลักการบัญชีและภาษีอากร ภายใต้กรอบและวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี เพื่อติดอาวุธการบริหารและการทำงานอย่างครบวงจร
Lean Accounting” เป็นเครื่องมือ ช่วยทำให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และรายงานทางการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารได้ดีมาก ยิ่งขึ้น เพื่อวางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อ...