มีค่าใช้จ่าย

กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business) (05/62)

อบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
จำนวนคนดู 121 ครั้ง
กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal and Tax Solution for Family Business) (05/62)
• รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว
• ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
• Case Study กรณีศึกษา ตัวอย่างการตรวจสอบ ออกหมายเรียก และประเมินภาษีกรมสรรพากร

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

หัวข้อสัมมนา

1.โครงสร้างของธุรกิจครอบครัว

2.ความสำคัญของกฎหมายกับธุรกิจครอบครัว
• กฎหมายมรดก
• กฎหมายครอบครัว
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
• กฎหมายหุ้นส่วน/บริษัท
• กฎหมายภาษี

3. ความเหมือน VS ความต่างระหว่างทรัพย์สินในกิจการและทรัพย์สินในครอบครัว

4. การบริหารสินทรัพย์ในธุรกิจครอบครัว (Asset Management in Family Business)
• ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and building)
• ทรัพย์สินทางปัญญา และตราสินค้า (Intellectual property and branding)
• การบริหารกฎหมายและภาษี (Legal and tax management)

5. ประเด็นปัญหาที่มักพบ
• การลดภาระการเสียภาษี ตามมูลค่าทรัพย์สิน และอัตราภาษี
• หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ หุ้นนอกตลาดฯ จัดการอย่างไร
• "โอนหุ้นบริษัทให้ลูก" จัดการอย่างไรให้คุมอยู่ และรับเงินปันผลได้
• ที่ดิน หากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดา อนาคตจะเป็นอย่างไร
• "แปลงที่ดินเป็นหุ้น" อย่างไร ต้องใช้เงินสดหรือไม่ มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่
• ปัญหาทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์หลายประเภท เช่น ชั้นล่างเป็นร้านค้า / ชั้นบนพักอาศัย
• พ่อมี "บ้านหลายหลัง" โอนบ้านให้ลูก มีภาระภาษีอย่างไร พ่อ "ยกกิจการให้ลูก" จะเสียภาษีอย่างไร
• อย่างไรเป็นภาษีจากการให้ หรือ การรับมรดก
• "กำไรของบริษัท" เจ้าของกิจการนำมาใช้ได้หรือไม่ อย่างไร

6. Case Study กรณีศึกษาตัวอย่างสรรพากร : การตรวจสอบ การออกหมายเรียก การประเมินภาษี การยึดทรัพย์ 
ของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว

• ไม่เสียภาษี / เสียภาษีไม่ครบ
• ไม่ยื่นแบบ / ยื่นแบบบางส่วน
• ปัญหาการจ้างสำนักงานบัญชีและเสียภาษีไม่ถูกต้อง
• ทำไมจึงถูกสรรพากรยึดทรัพย์
• การเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างของกรมสรรพากร

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษี, ธุรกิจครอบครัว

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

วิเคราะห์และแสดงข้อมูลบัญชีการเงิน ผ่านเครื่องมือ Intelligent/Dashboard เปลี่ยนมุมมองการนำเสนองานบัญชีการเงินให้มีสีสันด้วย BI Desktop สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร ด้วยการนำเสนอ...
***กรุณานำ Notebook ที่มี MS Excel และ PowerPoint 2010 ขึ้นไป มาในวันสัมมนา*** ***ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้ Excel & PowerPoint เบื้องต้น***
นำเสนอความรู้ในหลักการบัญชีและภาษีอากร ภายใต้กรอบและวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี เพื่อติดอาวุธการบริหารและการทำงานอย่างครบวงจร
คอร์สพิเศษ ไม่ต้องลางานเสาร์อาทิตย์ พิชิต #IC กับ #CMSK เตรียมพร้อมก่อนสอบ #SingleLicense สอบผ่านได้อย่างมั่นใจค่ะ
เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ และรูปแบบรายงานข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงิน เชิงวิเคราะห์และคาดการณ์ ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน และรายงานบัญชี...
ระบบบัญชีในธุรกิจโรงแรมมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้บริการเปิดดำเนินการตลอดเวลา และมีจุดให้บริการซึ่งเรียกว่าศูนย์ทำกำไร(Profit Center) ระบบบริหารงานบัญชีจึงต้องมีประสิ...
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักบัญชี ภาษี หรือผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนประหยัดภาษีสำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชี
88% ของลูกค้าพึงพอใจในหลักสูตร* “การวางแผนภาษีเพื่อส่งต่อธุรกิจครอบครัว พร้อมอัพเดทภาษีมรดก”