มีค่าใช้จ่าย

การบริหารภัตตาคาร Restaurant Management

อบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
การบริหารภัตตาคาร Restaurant Management

การบริหารภัตตาคาร

Restaurant Management

องค์ประกอบของความสำเร็จในการบริหารภัตตาคารและร้านอาหารเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ ตำแหน่งที่ต้องของร้าน ความสวยงามของสถานที่ รสชาติ การบริการ รวมถึงหน้าตาของอาหาร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จ แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด! หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจในทุกมิติของการบริหารจัดการภัตตาคาร ร้านอาหาร เพื่อให้คุณเริ่มต้นและรักษาความสำเร็จนั้นได้อย่างยั่งยืนและนำไปต่อยอดขยายธุรกิจของคุณได้อย่างมีระบบ

 

เนื้อหาหลักสูตร

-           ความรู้ทั่วไปในการบริหารธุรกิจร้านอาหาร

-           การเข้าใจกลุ่มลูกค้า และกำลังซื้อ

-           การพัฒนาวางแผนเมนูอาหารและเครื่องดื่ม

-           ต้นทุนอาหาร และการตั้งราคาขาย

-           การจัดวางกำลังคนให้เหมาะกับขนาดร้าน

-           ต้นทุนคน

-           การบริหารลูกค้าภายในและภายนอก

-           การสั่งสินค้าและการรับสินค้า

-           สิ่งที่ต้องทำในการเปิดและปิดร้านในแต่ละวัน

-          การทำ inventory

-          การเพิ่มยอดขาย

-          การเซ็ทระบบการเงินในร้าน

-           การควบคุมเงินสด และบริหารเงินสดย่อย

-           การลงค่าใช้จ่าย

-           รู้จักการใช้งานเครื่อง POS

-           งบประมาณค่าส่งเสริมการตลาด

-           การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหาร ผู้จัดการแผนกจัดซื้อขององค์กรที่ทำธุรกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร และผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหาร และอยากทราบว่าควรเริ่มต้นอย่างไร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 605-607,609-610 หรือ www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

 เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. ภพ.20  ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )

4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที 

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี"

2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9

-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail:   training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

แผนกบริการวิชาการ

คำค้นประกาศนี้ Tags: อาหาร, ลูกค้า, เมนู, ธุรกิจอาหาร, บริหาร, ยอดขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

“SMART JD” จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะเขียนอยู่บนหลักการ SMART จึงมีความกระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สนับสนุน นักศึกษาใหม่ ผู้ว่างงานและพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพ ให้สร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง
ผู้ประกอบการเริ่มหันมามองกันมากขึ้นก็คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค สมัยใหม่ในยุคดิจิตอล
การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ หรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดป...
ท่านจะได้เข้าใจระบบอัดอากาศ,เทคนิคการประเมินสมรรถนะ ตลอดจนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อากาศอัด ... โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ. ไชยะ แช่มช้อย และคณะ
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะในการทำหน้าที่หัวหน้างานให้สามารถบริหารงานเป็น บริหารคนได้ และบริหารความคิด เพื่อสร้างผลสำเร็จให้เกิดขึ้นกับหน่ว...
หากคุณต้องการรู้เรื่องธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ทั้งหลักการบริหาร การจัดการ วิธีการ แนวคิด เทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ
เจาะลึกโครงการไฮสปีดเทรน กรุงเทพฯ-ระยองติดตามมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-มาบตาพุดพูดคุยกันถึงเรื่องเร่งเครื่องเมืองระยอง
เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญของกล่องกระดาษลูกฟูก กรรมวิธีในการผลิต การเลือกใช้และการออกแบบ รวมทั้งการทดสอบคุณสมบัติจากวิทยากรผ...