มีค่าใช้จ่าย

Enneagram Transformation in Sand Tray รุ่น 3

อบรมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนคนดู 130 ครั้ง
Enneagram Transformation in Sand Tray รุ่น 3

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้ 

  • เปลี่ยน Mindset ที่เก่า ให้เป็น Mindset ที่มีศักยภาพมากขึ้น
  • เพิ่ม Skills ในการเข้าใจตนเองอย่างรอบด้าน 
  • Trick ในการดูแลและรับมือความสัมพันธ์ในทุกช่วงอารมณ์กับคนรอบข้าง
  • พัฒนาข้อจำกัด และแปรเปลี่ยนเป็นศักยภาพด้านบวก
  • เรียนรู้วิธีสื่อสาร และลดความขัดแย้งในการทำงานสิ่งที่ได้จากคอร์สนี้ 
  • พิเศษสุดคุณจะได้รับตุ๊กตา (Figurine) ที่เหมาะกับลักษณ์ของคุณ
คำค้นประกาศนี้ Tags: Enneagram, Mindset, นพลักษณ์, EQ, ซึมเศร้า, เข้าใจตนเอง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เน้นการประสานการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ งานวิจัยด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวทำให้เด็กได้รับความรู้วิทยาศาสตร์คณิตศา...
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับได้รับความรู้เทคนิค และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
สอนโดยอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์คนแรกในประเทศไทย
ที่สุดของปี ด้วยหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ หลายท่านถามหา มาแล้วค่ะ ! พัฒนาบุคลิกภาพในแบบผู้นำ สร้างความประทับใจทุกสถานการณ์
บุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอ...
สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน ช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง คนมีความสุขในองค์กรมากขึ้น และขยายผลส่งต่อให้เพื่อนร่วมองค์กร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติ และพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น
การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว “โ...
เรียนรู้ทำความเข้าใจกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของวิทยากร สร้างเสริมความรู้ ทักษะ เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รวมถึงแนวคิดในการฝึกอบรมและการเป็นวิทยากรฝึกอบรม