มีค่าใช้จ่าย

The Challenges of Flexible Packaging toward Circular Economy (ความท้าทายของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน) (ออนไลน์)

อบรมวันที่ 16 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
The Challenges of Flexible Packaging toward Circular Economy  (ความท้าทายของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน) (ออนไลน์)

“บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ( Flexible Packaging ) ที่ทำจากฟิล์มลามิเนตหลายชั้น     ในรูปแบบ  ถุง,  ซอง,  และฟิล์มปิดปากถ้วย   ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดและมีอัตราการเติบโตสูงสุดทั่วโลก ด้วยความโดดเด่นในด้านการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการเก็บนาน, สะดวกในการใช้,  มีน้ำหนักเบา  ประหยัดค่าขนส่ง การผลิตตลอดซัพพลายเชนใช้พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ รวมทั้งราคาต่ำกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ...

จะทำอย่างไรให้ฟิล์มพลาสติกหลายชั้นเหล่านี้สามารถรีไซเคิลได้

และมุ่งสู่ Circular Economy  โดยไม่ทำให้หน้าที่หลักเสียไป...

สัมมนานี้มีคำตอบ

คำค้นประกาศนี้ Tags: Flexible Packaging, packaging, Circular Economy

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาตนเองทั้ง การพัฒนาความคิดและการทำงานเชิงรุก การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและ...
“การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)” วันที่ 28 - 30 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การพัฒนาทักษะการให้บริการจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องสร้างและฝึกฝนให้กับผู้ใช้บริการลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยการเริ่มที่แนวความคิดของผู้ให้บริการก่อนเป็นอันดับแรก
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบ...
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ใน...
การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทําให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความ อยู่รอด ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN MANUFACTURING SYSTEM) เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ ทั่วโลกว่าเป็นระบบก...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 18
เราเป็นกลุ่มที่สร้างธุรกิจ จากการใช้ระบบออนไลน์ และต้องการที่จะแบ่งปันเคล็ดลับ เทคนิค กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะสามารถทำให้คนที่ต้องการจะใช้ระบบออนไลน์ในการทำธุรกิจ สามารถเริ่มใช้งานไ...
โลกเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบที่ตามมาคือความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ โดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม