อบรม 30 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน...
เข้าดู 213 ครั้ง
พบกับเมนูยอดฮิตกว่า 15 เมนู เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับในการทำติ่มซำแบบต้นตำรับระดับภัตตาคาร ** ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ **
เข้าดู 117 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย การเลือก และการเก็บรักษาวัตถุดิบ การวางแผนรายการอาหารและการคำนวณต้นทุน การจัดภัตตาคารจำลองเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ การแกะสลักผัก-ผลไม้ รูปแบบต่างๆ เรีย...
หลักสูตรอบรมบัตรไกดสีชมพู เชียงใหม่ รุ่นที่ 6 สามารถยื่นเอกสารได้วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
หลักสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ 162 ชั่วโมง เรียนรู้การทำอาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหารว่าง อาหารจานหลัก และ ขนมหวาน รวมถึงการแกะสลักผักผลไม้ เทคการคำนวณต้นทุนอาหร และการเปิดร้า...
สามารถผลิตจำหน่ายเป็นอาชีพได้โดยการจดแจ้งให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเพราะไม่มีสารควบคุมที่เป็นอันตราย เป็นชุดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปราศจากสารกันเสีย และสารเคมีสังเคราะห์
พื่อเพิ่มความเข้มแข็ง แก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้อยู่รอดและรักษาสภาพการจ้างงาน
สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในธุรกิจ
เรียนรู้เทคนิค การปรุงอาหารตำรับไทยแบบมืออาชีพ สอนตั้งแต่เทคนิคขั้นพื้นฐาน ถึงขั้นสูง สามารถทำได้จริง ที่นี้เท่านั้น วิทยาลัยดุสิตธานี
เรียนรู้การทำเบเกอรี่ ขั้นสูง ระดับโรงแรมแบบมืออาชีพ ร่วมกับทีมเชฟระดับโรงแรมเชนสากล 5 Star (Advanced Bakery)
ลงมือทำอาหารให้ได้มากกว่า 20เมนู/วัน เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ในการทำธุรกิจร้านอาหาร ทั้งเรื่องของสูตรอาหาร เคล็ดลับการปรุง เทคนิคการทำอาหาร การต่อยอดเมนู การออกแบบเมนู