อบรม 09 กุมภาพันธ์ 2564

หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 36" ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC โดยใช้ซอฟ...
เข้าดู 9 ครั้ง
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) รุ่นที่ 47, วันอังคารที่ 9 - พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ...
เข้าดู 11 ครั้ง
งานจัดซื้อเป็นกิจกรรมต้นน้ำของทุกกิจการ ซื้อผิด ซื้อไม่ทัน ซื้อขาด ซื้อเกิน ซื้อแพง จะสร้างปัญหาให้แก่กระบวนการกลางน้ำและปลายน้ำ ทำให้บริษัทไม่สามา...
เข้าดู 17 ครั้ง
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
เข้าดู 712 ครั้ง
อบรมอีคอมเมอร์ช โดยโรงเรียนฝึกอาชีพ ม้วนบำรุงศิลป์ สำนักพัฒนาสังคม กทม.รับสมัคร 2พย.63 รอบเช้า/ค่ำ
เข้าดู 61 ครั้ง
โรงเรียนฝึกอาชีพ ม้วน บำรุงศิลป์ เปิดอบรม การเขียนโมบายแอป เบื้องต้น สอนเขียน โมบายแอป 200 ชม. ค่าเรียน 305.บาท สมัครเรียนด่วน ที่ม้วน บำรุงศิลป์ ร...
เข้าดู 114 ครั้ง
การจะทำให้องค์กรสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หลงทาง และสามารถรักษาจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อนขององค์กรได้ก็คือการวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่...
เข้าดู 1299 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

แนะเทคนิคที่ทำให้ท่านสามารถเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น สละสลวย ได้ใจความ ในรูปแบบมาตรฐานสากล
ธุรกิจสปาเป็นที่สามารถทำกำไรให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมหาศาลหากมีการบริหารกิจการที่ดี ในขณะที่กระแสการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
อบรม ความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับประเทศที่ไม่มีอุตสาหกรรมหนักเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็น ต้องมีความเข้าใจถึงปัญหาของเด็กได้อย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้จัดการศึกษาที่ เหมาะสมกับเด็กต่อไป
เพราะการสื่อสารที่ดี ต้องเริ่มจากการฟังที่มีประสิธิภาพ จึงจะ ทำให้การพูด การถาม หรือการตอบ มีความน่าเชื่อถือ มากขึ้น
Workshop เรียนรู้ และฝึกฝนจริงเข้มข้นวิธีที่จะดึงพลังงานรอบตัวคุณ และจากจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อประสบความสำเร็จ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ
หุ่นสวย สุขภาพดี เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ รู้หลักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลโภชนาการ ง่ายนิดเดียว
ไปเที่ยวพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติ ใช้ชีวิตเรียบง่าย กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่าย คุณจะค้นพบตัวเองและพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยธรรมชาติ การฝึกฝนสติด้วยการปฏิบัติในชีวิตจริง