สุดยอดงานอบรมทั่วไทย

ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร เทคนิคทวงหนี้...จากลูกหนี้การค้าบริษัท (Debt Acceleration Techniques for Accounts Receivable for Trade) สำหรับพนักงานเร่งรั...
เข้าดู 10 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เ...
เข้าดู 18 ครั้ง
หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาตามแนวคิดการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ ในยุค New normal มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความ “พึงพอใจ” ในทุกการครั้งที่มี การเจรจาต่อรองเพื...
เข้าดู 14 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพ...
เข้าดู 39 ครั้ง
ขอเชิญอบรม หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ ( Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate P...
เข้าดู 34 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพ...
เข้าดู 27 ครั้ง
หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการขายให้สำเร็จ เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำท...
เข้าดู 10 ครั้ง
ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาเทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อแบบมืออาชีพ (Credit Life Insurance – Selling Expert) เหมาะสำหรับผู้บริหารสาขาสถาบันการเงิ...
เข้าดู 16 ครั้ง
หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการขายให้สำเร็จ เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำท...
เข้าดู 44 ครั้ง
ขอเชิญอบรม หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ ( Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate P...
เข้าดู 44 ครั้ง

อบรม 03 ธันวาคม 2564

ขอเชิญอบรม หลักสูตรเทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to motivate the purchase decision) จึงเป็นสิ่งสำคัญบวกกับการบริหารเป้าหมายยอดขา...
เข้าดู 48 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เ...
เข้าดู 28 ครั้ง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เ...
เข้าดู 18 ครั้ง
ในทุกความเปลี่ยนแปลงนั้นมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบในด้านลบต่อธุรกิจยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ในเวลาเช่นนี้ คนที่อยู่รอดได้ ...
เข้าดู 953 ครั้ง
เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่...
เข้าดู 1724 ครั้ง
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ท...
เข้าดู 1493 ครั้ง
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ ประโยคมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ให้เกิดความประทับใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น
เข้าดู 19 ครั้ง
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
เข้าดู 19 ครั้ง
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ P...
เข้าดู 14 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส จัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
OKRs หรือ Objectives and Key Results เป็นระบบการบริหารผลงานแบบ Continuous Performance Management กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำองค์กร โดยเ...
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ
ดังนั้น “วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน
เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมฝึกปฏิบัติในคลาสออนไลน์ แนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารนี...
แนวคิด และ ประสบการณ์การพัฒนาตลาดนัด-ตลาดสด การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัด-ตลาดสด
คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหั...
หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171) รุ่นที่ 30, วันพุธที่ 17 - ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
“อ.จตุพล ผนึกกำลัง กาละแมร์-พัชรศรี” ปลุกพลังให้ชีวิตสู่ความสำเร็จ ในทอล์คโชว์ “ดับเบิ้ลเซียนเปลี่ยนชีวิต”