อบรม กุมภาพันธ์ 2565

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจทุกขั้นตอนการเปิดธุรกิจร้านอาหาร เริ่มจากแนวคิดการวางแผนธุรกิจไปจนถึงการปฏิบัติการและการควบคุม โดยให้ความรู้และทักษะใน...
เข้าดู 48 ครั้ง
หลักสูตรที่จะช่วยให้เข้าใจทุกขั้นตอนการเปิดร้านอาหารตั้งแต่เริ่มต้น เริ่มจากแนวคิด การวางแผนธุรกิจไปจนถึงการปฏิบัติการและการควบคุม
เข้าดู 51 ครั้ง
คอร์สเรียนนำเข้าส่งออก , อบรมเรียน Import Export , อบรมตัวแทนออกของ , อบรม Logistics
เข้าดู 398 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน ทราบหลักเกณฑ์ในการบริหารบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จในการบริห...
เทคนิคสุดยอด !!! ที่จะช่วยคุณลดต้นทุนการโฆษณาสินค้าและบริการอย่างน่าทึ่งในยุควิกฤต
รียนรู้วิธีวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่ ไปสู่กระบวนการสร้างเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถใช้เคร...
หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เป็นภาระงานที่สำคัญ ที่ต้องมีความพร้อมของทักษะ ทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคน อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ เพื่อที่สามารถบริหารจัดการงานและดู...
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงที่หลากหลาย รู้จักวิเคราะห์มุมมองประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวน...
ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? · ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน · ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง · ลูกพี่สอนงา...
สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างานที่สำคัญอย่างรอบด้านใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบร...
เตรียมความพร้อมการบริหารโรงแรมให้เหนือคู่แข่ง ด้วยการวางแผน การวางกลยุทธ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประสบการณ์จากโรงแรมชั้นนำ ที่จะพาท่านก้าวสู่การเป้นผู้บริหารระดับสูงต่อไป
#ชนะตลาด...สู่ช่องทางรวย : ธุรกิจสุขภาพและความงามปี 2021…. #ชนะตลาด...สู่ช่องทางรวย : ธุรกิจสุขภาพและความงามปี 2021…. สุดยอดคอร์ส!! เจาะลึก 3 วันเต็ม!! พลิกโฉมธุรกิจเฮลท์แอนด์...