สัมมนาฟรี อบรมฟรี

Dusit Thani College MBA Trial Class ทดลองเรียนจริง วันเสาร์ที่ 18/11/66 เวลา 9:00-12:00 น. ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ศรีนครินทร์

อบรมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 39 ครั้ง
Dusit Thani College MBA Trial Class ทดลองเรียนจริง วันเสาร์ที่ 18/11/66 เวลา 9:00-12:00 น. ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ศรีนครินทร์

 

ด่วน !!! รับส่วนลด 10,000 หรือสอบชิงทุนสูงสุด 50%  เมื่อสมัคร DTC MBA  เปิดเรียนวิชาที่ 1 ภาค 2/66 วันที่ 13/1/67

MBA กลุ่มวิชาที่เปิดสอน ได้แก่

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ ( Hospitality Business Management ) และ

กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ( Innovative Entrepreneur ) และ

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management)

รายละเอียดการเรียนในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน:

จัดการเรียนเป็นการเรียนครั้งละ 1 วิชาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน ใช้เวลา 1.5 ปี คิดเป็น 5 เทอมการศึกษา (Block Courses) ค่าเทอมๆละ 51,000 บาท เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. (โดยเสาร์ที่ 1,2 และ 5 เรียน onsite ส่วนเสาร์ที่ 3และ4 เรียน online) 

คุณสมบัติผู้สมัครป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นผู้สำเร็จป.ตรี สาขาใดก็ได้

บัณฑิตวิทยาลัยจะรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรหรือ ID Line ด้านล่างค่ะ

ขอบคุณค่ะ

คุณสุทธิรักษ์ (พี่ก้อ)

เบอร์โทรศัพท์ 0999356568

ไลน์ไอดี suttirakdtc

คำค้นประกาศนี้ Tags: MBA, การโรงแรม, ทำอาหาร, ปริญญาโท, การจัดการ, ดุสิตธานี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

วันนี้คุณพร้อมจะลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายของชีวิต หรือยัง ถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากลดน้ำหนัก มีรูปร่างที่ดี แต่ทำมา 108 วิธีแล้วก็ยังไม่เห็นผล เสียเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ไม่เวิร์ค แสด...
ขอเชิญอบรม สัมมนาออนไลน์หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กท...
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาดถ้ามีทักษะในการคิดเชิงระบบเป็น (...
หลักสูตร MINDSET แห่งการบริหารคน จะทำให้คุณได้เข้าใจและเข้าถึงศาสตร์แห่งการอ่านคนให้ออกก่อนจะบริหารคนอย่างมีทิศทาง
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer)...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องต้น
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
สอนเทรดตลาดต่างประเทศหุ้น, สกุลเงิน, ทอง, น้ำมัน และดัชนี ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!! (มาเรียนด้วยตัวเองหรือเรียนออนไลน์ก็ได้จ้า)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) #เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เ...