มีค่าใช้จ่าย

Effective Filing Management for HR & Admin การจัดการงานเอกสารสำหรับ HR ฿ Admin

อบรมวันที่ 30 ตุลาคม 2558
จำนวนคนดู 851 ครั้ง
Effective Filing Management for HR & Admin การจัดการงานเอกสารสำหรับ HR ฿ Admin

Effective Filing Management

การจัดการงานเอกสารสำหรับงานบุคคลและงานบริหาร

วันที่ 30 ตุลาคม 2558

เวลา 09.00-16.00 น. Gold Orchid Bangkok Hotel

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อเป็นการนำอุปกรณ์สำนักงานสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• เพื่อเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการบริหารงานเอกสาร
• เพื่อสร้างระบบงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
 
 
หัวข้อการฝึกอบรม
 
• โครงสร้างการจัดเก็บ Files ในคอมพิวเตอร์ และการทำ Index อย่างเป็นระบบ
• ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ และวิธีการแก้ปัญหาวิเคราะห์
• ความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
• ประโยชน์ของSocial Media และการประยุกต์ใช้งานในองค์กร
• ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบอยู่เสมอในการจัดเก็บเอกสารแบบเดิมๆ
• การบริหารการจัดเก็บเอกสารที่เป็น Soft Copy (ไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์)
- โครงสร้างของระบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์
- โฟลเดอร์และการบริหารจัดการโฟลเดอร์
- การตั้งค่าโฟลเดอร์เริ่มต้น สำหรับโปรแกรมสำนักงาน
- ระบบการค้นหาไฟล์เอกสาร
• ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (PaperlessOffice) เพื่อลดการใช้กระดาษในองค์กร
- การออกแบบและพัฒนาแบบฟอร์มเอกสารอิเลคทรอนิคส์ (e-Documents)
- ตัวอย่างการสร้างแบบฟอร์มอัจฉริยะ (e-Form)
- การสร้างแม่แบบเอกสาร (Documents Template)
• ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation : OA)
- ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
- การรับ-ส่งแฟกซ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน Fax Modem
- บริการ Fax to Email
• การประยุกต์การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
- การใช้ Google Docs หรือ Office Online และโซลูชั่นออนไลน์อื่นๆ
- การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประยุกต์ใช้งานจริง
- การเก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบ Cloud Drive
- การพิมพ์งานผ่านระบบ Google Cloud Print จากที่ใดก็ได้ ไปออกที่ใดก็ได้
• เทคนิคการเข้าถึงไฟล์เอกสารแบบออนไลน์ และการใช้งานร่วมกัน
- การเข้าถึงไฟล์เอกสารออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ แท๊ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
- QR Code และการประยุกต์ใช้งาน
- URL Shortenerแปลง URL แบบยาวๆ ให้สั้น เพื่อสะดวกในการใช้งาน
• ข้อพึงระวังจากการใช้เทคโนโลยี
• เก็บตกจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
• สรุปการบรรยาย / ถาม-ตอบข้อซักถาม 
วิทยากร อ.สำเริง  ยิ่งถาวรสุข
 
อัตราค่าอบรม/สัมมนาท่านละ 3,800 บาท (ยังไม่รวม Vat7%)
Early Bird หรือสมัครและชำระล่วงหน้าพิเศษท่านละ 3,300 บาท
 
 

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

1.2  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

Fax.  02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร

ติดต่อ คุณอรัญญา 086-8929330

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดเก็บเอกสาร, IT สำหรับงาน HR & Admin

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การติดตั้งระบบ IPv6 บนระบบ IPv4 " รุ่น 8 วันที่1 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อบรมฟรีสำหรับผู้ที่ฝันอยากมีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นของตัวเอง เทคนิค ทางลัด สำหรับผู้เริ่มต้น
เรียนรู้ หลักการและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหาร HACCP
เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของ สมอ.
เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราและหน่วยงานวิจัย
เตรียมตัวขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าไทย
ให้เกิดพัฒนาให้เป็นรูปธรรม มูลนิธิฯ จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา Green Product...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เป็นการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management for Environment มาพัฒนา...
เตรียมพบกับ ที่สุดแห่งการประกอบอาหารอิตาเลี่ยน อีกเพียง 4 หลักสูตรสุดท้าย !!!
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจองค์กร