มีค่าใช้จ่าย

อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา

อบรมวันที่ 31 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 1369 ครั้ง
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา

หลักสูตร : "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา"


   เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา เข้าใจถึงบทบาทที่ควรจะเป็น และปรับปรุงตนเองให้อยู่ในจุดที่สมดุล สามารถเป็นผู้นำเพื่อนำพาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ  


วันที่สัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา : 09.00 - 16.00 น.


 หัวข้อการอบรม

ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา 

 ความท้าทายของผู้นำในวันนี้ 

  1. ผู้นำคือใคร, เกิดขึ้นได้อย่างไร, ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้นำหรือไม่ 
  2. ความรู้ ความเข้าใจของ ผู้บังคับบัญชา ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
  3.  บทบาทและหน้าที่ของ ผู้บังคับบัญชา  

 เคล็ดลับผู้นำ  เพื่อพัฒนาคน และผลงาน 

 หลักการบริหารคนเบื้องต้นสำหรับผู้บังคับบัญชา 

  1. การวางแผนงาน (Planning) 
  2. การปกครองและจูงใจลูกน้อง (Motivation) 
  3. การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 
  4. การสอนงาน (Coaching) 
  5. การการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

 

วิทยากร : อาจารย์ ยุทธวินัย โชติจิรชยา


สถานที่ : โรงแรม พลาลาสโซ่ (ถ.รัชดาภิเษก)

 

อัตราค่าสัมมนา : 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ : 1. สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ลดเหลือเพียง 3,200 บาท 2. สมัครเข้าอบรม 5 ท่าน จ่ายเพียง 4 ท่าน

คำค้นประกาศนี้ Tags: อาจารย์ ยุทธวินัย โชติจิรชยา, การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ไปเที่ยวพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติ ใช้ชีวิตเรียบง่าย กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่าย คุณจะค้นพบตัวเองและพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยธรรมชาติ การฝึกฝนสติด้วยการปฏิบัติในชีวิตจริง
Workshop นี้ จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องโลกภายในจิตใจ และเปลี่ยนจิตคุณภายในกระบะทราย เพื่อเข้าถึงตัวตนที่แท้ของคุณ ให้คุณได้เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ศักยภาพที่แท้จริงของคุณได้อ...
ปัจจุบันการทำงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการนำเสนอผลงาน แนวความคิด (concept) ต่าง ๆ ผ่านการนำเสนอรายงาน เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจหรื...
กรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแ...
สอนให้คนที่ยังขี่จักรยานไม่เป็น ขี่ให้เป็น
บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ Mini MBA การจัดการธุรกิจฯ รุ่นที่ 2 (ร้านอาหาร/เครื่องสำอาง) ให้กับผู้สนใจและบุคคลทั่วไป
เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping