มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา หลักสูตรชี่กง ขั้นที่ 1

อบรมวันที่ 02 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1012 ครั้ง
สัมมนา หลักสูตรชี่กง ขั้นที่ 1

สัมมนา หลักสูตรชี่กง ขั้นที่ 1


    ศาสตร์การพทย์แผนจีนได้จัดให้ "ซี่กง" เป็นวิชาหนึ่งที่ใช้บำบัดโรคมาแต่โบราณ แพทย์แผนปัจจุบันทั่วโลกยอมรับให้วิชา "ซี่กง" ให้เป็นการแพทย์ทางเลือก ผู้รักสุขภาพทุกคนจึงไม่ควรมองข้ามวิชา

    "ซี่กง"เป็นศาสตร์เพื่อสุขภาพแขนงหนึ่งของประเทศจีนที่ตกทอดมาเป็นเวลาหลายพันปีว่าด้วยการฝึกจิต และลมหายใจเป็นวิธีการฝึกทั้งพลังภายในและความคิดกำหนดจิตควบคู่กัน


วันที่จัดงานอบรมวันที่ 02 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08:00 ถึง 10:00 น.


 

หัวข้ออบรมสัมมนา

 

 - บทความที่เกี่ยวข้อง เสริมความรู้วิชาชี่กง

- เรื่องน่ารู้วิชาชี่กง

- ชี่กงศาสตร์เพื่อการพัฒนาตนเอง

- “เสริมดวง” ประโยชน์ของวิชาชี่กงที่คุณอาจไม่รู้

- วิชาชี่กงในมุมมองของแควนตัมฟิสิกส์

- พลังลมหายใจ


วิทยากร โดย ดร. สมพงษ์ หาญวจนวงศ์


สถานที่ ณ ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพ (ถนนทรัพย์)


 ค่าใช้จ่าย   ราคาท่านละ 3,800 บาท
คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร. สมพงษ์ หาญวจนวงศ์, อบรม หลักสูตรชี่กง ขั้นที่ 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน
Experience Zone รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล เพื่อก้าวสู่การลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคต
หุ่นสวย สุขภาพดี เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ รู้หลักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลโภชนาการ ง่ายนิดเดียว
ถ้าพนักงานแต่ละคนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ชีวิตมีความหวัง เข้าใจและมองเห็นคุณค่า สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงาน เป็นผู้ที่มีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิ...
หุ่นสวยสุขภาพดีแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ
เสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู็นำให้กับหัวหน้างาน
การวางมาด ท่าทาง มารยาทพื้นฐานในการเข้าสังคม การสร้างสัมพันธ์กับผู้คน
เทคนิคการสร้างลวดลายและการลงสีให้เหมือนธรรมชาติ