มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา หลักสูตรชี่กง ขั้นที่ 1

อบรมวันที่ 02 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1068 ครั้ง
สัมมนา หลักสูตรชี่กง ขั้นที่ 1

สัมมนา หลักสูตรชี่กง ขั้นที่ 1


    ศาสตร์การพทย์แผนจีนได้จัดให้ "ซี่กง" เป็นวิชาหนึ่งที่ใช้บำบัดโรคมาแต่โบราณ แพทย์แผนปัจจุบันทั่วโลกยอมรับให้วิชา "ซี่กง" ให้เป็นการแพทย์ทางเลือก ผู้รักสุขภาพทุกคนจึงไม่ควรมองข้ามวิชา

    "ซี่กง"เป็นศาสตร์เพื่อสุขภาพแขนงหนึ่งของประเทศจีนที่ตกทอดมาเป็นเวลาหลายพันปีว่าด้วยการฝึกจิต และลมหายใจเป็นวิธีการฝึกทั้งพลังภายในและความคิดกำหนดจิตควบคู่กัน


วันที่จัดงานอบรมวันที่ 02 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08:00 ถึง 10:00 น.


 

หัวข้ออบรมสัมมนา

 

 - บทความที่เกี่ยวข้อง เสริมความรู้วิชาชี่กง

- เรื่องน่ารู้วิชาชี่กง

- ชี่กงศาสตร์เพื่อการพัฒนาตนเอง

- “เสริมดวง” ประโยชน์ของวิชาชี่กงที่คุณอาจไม่รู้

- วิชาชี่กงในมุมมองของแควนตัมฟิสิกส์

- พลังลมหายใจ


วิทยากร โดย ดร. สมพงษ์ หาญวจนวงศ์


สถานที่ ณ ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพ (ถนนทรัพย์)


 ค่าใช้จ่าย   ราคาท่านละ 3,800 บาท
คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร. สมพงษ์ หาญวจนวงศ์, อบรม หลักสูตรชี่กง ขั้นที่ 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เทคนิคการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ จึงเป็นองค์ความรู้และเทคนิคขั้นพื้นฐาน ที่คนทำงานยุคใหม่จำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ...
ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมในระดับสากล ผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพและบุคคลที่วไป
ศึกษาการอบรมพื้นฐานในการถ่ายภาพ จัดองค์ประกอบภาพ
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย, ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตรในการทำงาน
เรียนรู้และพัฒนาตัวเองด้วยศาสตร์การแสดง และการสื่อสารภายใน ในรูปแบบของ NLP และ MINDFULNESS
ทำ ก ร า ฟิ ก ไ ม่ เ ป็ น เสียโอกาสมาแล้วเท่าไร ? รู้มั้ย คนที่รวยเป็น 100 ล้าน ในเวลาอันสั้น มีอะไรที่เหมือนกัน
ถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากลดน้ำหนัก มีรูปร่างที่ดี แต่ทำมา 108 วิธีแล้ว ยังไม่เห็นผล เสียเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ไม่เวิร์ค แสดงว่าคุณยังไม่เคยเทรนกับ