มีค่าใช้จ่าย

อบรม พัฒนาศักยภาพและการทำงานของผู้บริหารเชิงรุก

อบรมวันที่ 08 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1815 ครั้ง
อบรม พัฒนาศักยภาพและการทำงานของผู้บริหารเชิงรุก

อบรม พัฒนาศักยภาพและการทำงานของผู้บริหารเชิงรุก


      ในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้ขอบเขต เปิดกว้างและเชื่อมโยง แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่ิอการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรมากพอๆ กับการสร้างผลประกอบการและการเติบโตขององค์กร และโดยการออกแบบหลักสูตรนั้น ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพและการทำงานเชิงรุกของผู้บริหารระดับต้นให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายในแต่ละด้าน กล่าวคือ เน้นการผสมผสานการบริหารและการบริคน และในการอบรมจะเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนจะได้เข้ามามีส่วนคิด และร่วมแก้ปัญหาต่างๆและแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรและเพื่อนสมาชิกอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆกลับไปประยุกต์เพื่อการพัฒนางาน หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


วันที่จัดงาน 8 - 9 พฤศจิกายน 2556


หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. Overiew Rule and responsibility
  2. Developing Personal Leadership
  3. Self assessment and self  preparing
  4. Time management
  5. Develop group cohesiveness
  6. Lead and motivate subordinates
  7. Carry out policies passed down a hierarchy from the level and Monitoring
  8. Organize the work group.


 

วิทยากร  รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์และดร. รัฐ ธนาดิเรก


สถานที่ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (ถนน รัชดาภิเษก)


ค่าใช้จ่าย
อัตราค่าสัมมนา 9,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 630 บาท

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% 270 บาท

ยอดสุทธิ 9,360 บาท 

 โปรโมชั่น

สมัคร 3 ท่าน รับสิทธ์ สมัครฟรี 1 ท่าน


คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร. รัฐ ธนาดิเรก, รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, อบรม พัฒนาศักยภาพและการทำงานของผู้บริหารเชิงรุก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในปัจจุบันพบว่าบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง ต่างหันมาใช้การประเมินผลแบบ OKR (Objectives and Key Results) แทนการใช้ KPI (Key Performance Indicators) กันมากขึ้น ซึ่งหากท่านมีคำถามดั...
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งการตัดสินใจดังกล...
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
เรียนรู้ทักษะ 5C สำหรับหัวหน้างาน รวมไปถึงเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน อุปสรรคในการประสานงาน การกำหนด OLA ในการทำงาน การสร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่น ตลอดจนการมอบหมายงาน ...
ปัญหาความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากแนวคิด หรือผลประโยชน์ที่สวนทางกันของบุคคลหรือทีมงาน ผู้ที่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของความขัดแย้งและป้องกันปัญหาได้นั้น ก็จะสามารถบริหารความขัดแย้งได้...
Operation Management 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ว่าด้วยเรื่อง การบริหารการปฏิบัติการในยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้...
หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้มี วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และสามารถแนะแนวทางสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันได้
หลักสูตรที่รวบรวมทักษะสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน ซึ่งนำเสนอเคล็ดลับวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
การคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ามาพัฒนาและบริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จะต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการทางด้านกำลังคนเสียก่อน และควรจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามประเภทของ...