มีค่าใช้จ่าย

อบรม พัฒนาศักยภาพและการทำงานของผู้บริหารเชิงรุก

อบรมวันที่ 08 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1768 ครั้ง
อบรม พัฒนาศักยภาพและการทำงานของผู้บริหารเชิงรุก

อบรม พัฒนาศักยภาพและการทำงานของผู้บริหารเชิงรุก


      ในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้ขอบเขต เปิดกว้างและเชื่อมโยง แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่ิอการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรมากพอๆ กับการสร้างผลประกอบการและการเติบโตขององค์กร และโดยการออกแบบหลักสูตรนั้น ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพและการทำงานเชิงรุกของผู้บริหารระดับต้นให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายในแต่ละด้าน กล่าวคือ เน้นการผสมผสานการบริหารและการบริคน และในการอบรมจะเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนจะได้เข้ามามีส่วนคิด และร่วมแก้ปัญหาต่างๆและแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรและเพื่อนสมาชิกอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆกลับไปประยุกต์เพื่อการพัฒนางาน หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


วันที่จัดงาน 8 - 9 พฤศจิกายน 2556


หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. Overiew Rule and responsibility
  2. Developing Personal Leadership
  3. Self assessment and self  preparing
  4. Time management
  5. Develop group cohesiveness
  6. Lead and motivate subordinates
  7. Carry out policies passed down a hierarchy from the level and Monitoring
  8. Organize the work group.


 

วิทยากร  รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์และดร. รัฐ ธนาดิเรก


สถานที่ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด (ถนน รัชดาภิเษก)


ค่าใช้จ่าย
อัตราค่าสัมมนา 9,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 630 บาท

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% 270 บาท

ยอดสุทธิ 9,360 บาท 

 โปรโมชั่น

สมัคร 3 ท่าน รับสิทธ์ สมัครฟรี 1 ท่าน


คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร. รัฐ ธนาดิเรก, รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, อบรม พัฒนาศักยภาพและการทำงานของผู้บริหารเชิงรุก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกับองค์กรและบุคลากร
เพื่อการพัฒนาภาวะการนำที่แท้ที่มีอยู่แต่เดิมตามธรรมชาติของคุณให้ปรากฏ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการสื่อสารอันมีประสิทธิภาพ และการสร้างความร่วมมือในสภาวะอันหลากหลาย
“อ.จตุพล ผนึกกำลัง กาละแมร์-พัชรศรี” ปลุกพลังให้ชีวิตสู่ความสำเร็จ ในทอล์คโชว์ “ดับเบิ้ลเซียนเปลี่ยนชีวิต”
2) ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจัดการทางด้าน Competency – Based Model Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำรองที่นั่งติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 087 0718100
เพราะงานบุคคล เป็นงานที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูป ไม่มีสูตรตายตัว ไม่มีวิธีการที่แน่นอน เป็นงานที่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครอง เป็นงานที่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของคนจำนวนมาก หากบร...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
หลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับนักการตลาดและนักขายที่ประสงค์จะเพิ่มศักยภาพในการทำตลาด ปรับมุมมองทางการตลาดและการขายสมัยใหม่ มุ่งเน้นที่จะสร้างกำไรแก่องค์กรในระยะยาว
ท่านทราบหรือไม่ว่า???ค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ค่าครองชีพ ค่าเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ เงินอื่น ๆ ที่คุณจ่ายให้ลูกจ้างอยู่ทุกวันนี้หรือ สัญญาจ้าง ที่เขียนไม่รัดกุมถ้าถูกลูกจ้างไป...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING