มีค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งด่วน 087 0718100 อบรม เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารควรทราบ

อบรมวันที่ 22 มกราคม 2562
จำนวนคนดู 628 ครั้ง
สำรองที่นั่งด่วน 087 0718100   อบรม เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารควรทราบ
1. กฎหมายแรงงาน คืออะไร ทำไมผู้บริหาร หัวหน้างาน ต้องรู้กฎหมายแรงงาน  ?
2. ผู้จัดการ หัวหน้างาน ไล่พนักงานออก ถ้าถูกพนักงานไปฟ้อง ต้องรับผิดชอบส่วนตัวหรือไม่ ?
3. คำพูดว่าทำไม่ได้ออกไปเลย พรุ่งนี้ ไม่ต้องมา ทำให้บริษัทเสียเงินฟรี เพราะอะไร  ?
4. จะทดลองงานพนักงานใหม่ได้กี่วัน ?....ดูกฎหมายตรงไหน ?
5. การบอกไม่ผ่านทดลองงานแล้วให้ออกทันที ผิดตรงไหน ? ( บริษัทแพ้คดี ต้องจ่ายเงินทุกคดี )
6. วิธีการบอกล่วงหน้าที่ถูกต้อง ต้องบอกอย่างไร ?
7. จะขยายการทดลองงานเพิ่มอีก ได้หรือไม่ ?....ข้อต้องคิดก่อนขยาย คือ อะไร ?
8. ระงับทดลองงานระหว่างมีครรภ์ได้หรือไม่  ทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมาย ?
9. ในใบสมัครบอกเป็นโสด ทดลองงานได้ 2 เดือนพบว่าตั้งครรภ์ ถือว่าให้ความเท็จในใบสมัครงาน จะระงับ
ทดลองงาน เลิกจ้างได้หรือไม่ ?
10. ปลอมวุฒิการศึกษา ผิดร้ายแรงหรือไม่ ?
11. พนักงานรับเครื่องแบบ อุปกรณ์ทำงานไปแล้ว ออกงานไป ไม่นำมาคืน ถ้าจะหักค่าจ้างชดใช้จะทำอย่างไร 
12. ทำไมพนักงานรายวัน ไม่ได้ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ ดูกฎหมายตรงไหน ?
13. พนักงานรายวัน มาทำงาน 1 วัน แล้วรถชนขาหักหยุดงาน 3 เดือน บริษัทฯจะจ่ายค่าจ้างให้ระหว่างที่หยุดนี้
หรือไม่ ? ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมให้หรือไม่ ? 
14. จะทำงานงานวันวิสาขบูชา วันมาฆะบูชา แล้วมาหยุดแทนในช่วงสงกรานต์ได้หรือไม่ ?
15. วันแรงงานแห่งชาติ จะให้พนักงานมาทำงานได้หรือไม่ ?
16. จะให้พักเที่ยง 30 นาที เพื่อให้เลิกเร็ว กลับบ้านเร็วได้หรือไม่ ? 
16. จัดให้ทำโอทีวันละ 1 ชั่วโมง 55 นาที ทุกวัน ต้องจัดให้พัก 20 นาทีก่อนทำโอทีหรือไม่ ?
17. พนักงานไม่ยินยอมทำโอที จะบังคับ จะลงโทษได้หรือไม่ ?
18. พนักงานเลิกงานของตนเองแล้ว ไปช่วยแฟนทำงานที่แผนกอื่นต่อ เพื่อรอกลับบ้านและตอกบัตรกลับพร้อมกัน บริษัทได้เนื้องานจากพนักงานผู้นั้น ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้พนักงานผู้นั้นหรือไม่ ?
19. โอทีเหมาจ่ายชั่วโมงละ 50 บาท ได้หรือไม่ ?
20. ให้สิทธิหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน ทำงาน 2 เดือน ลาพักร้อนครบแล้วลาออก จะหักค่าจ้าง ที่ใช้สิทธิเกินได้หรือไม่ ? 
21. พนักงานยื่นขอหยุดพักผ่อนประจำปี จะไม่อนุมัติ หรือ เปลี่ยนไปหยุดวันอื่น ได้หรือไม่ ?
22. พนักงานมาสาย หรือ ขาดงาน จะหักค่าจ้างได้หรือไม่  ?
23. สามีทำให้บริษัทฯเสียหาย บริษัทฯจะให้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน ทำงานที่เดียวกัน ชดใช้แทนกัน ได้หรือไม่ ? 
24. กรณีที่บริษัทฯไม่มีงานให้พนักงานทำ ให้หยุดงานต้องจ่ายเงินให้พนักงานกี่ % กรณีใดบ้าง
25. พนักงานป่วย 10 วันไม่มีใบรับรองแพทย์ แต่ กำนันเขียนหนังสือรับรองมาว่าป่วยจริง จะใช้ได้หรือไม่ ? 
26. พนักงานตอกบัตรเข้า – ออก แทนกัน เป็นความผิดร้ายแรงทุกกรณี หรือไม่ ?
27. ย้ายเป็นธรรม ไม่เป็นธรรม ดูตรงไหน ?
28. ลูกน้องทำงานผิดเป็นประจำ จะไล่หัวหน้าแผนกออกไปด้วยได้หรือไม่ ?
29. ตรวจพบพนักงานมีฉี่สีม่วง พนักงานอ้างว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย ต้องบำบัดก่อน ถ้าอยากจะเลิกจ้าง ไม่อยากส่ง
บำบัด จะต้องทำอย่างไร ?
30. บริษัทฯ ปิดโรงงานเก่า ไปเปิดที่ใหม่ห่างกัน 20 กิโลเมตร พนักงานไม่ไป จะทำอย่างไร ? 
31. พนักงานยื่นใบลาออกล่วงหน้า 30 วันแล้ว บริษัทฯเขียนอนุมัติให้ออกในวันที่ยื่นนั้นเลย ต้องจ่ายค่าชดเชยให้หรือไม่ ? 
32. บอกลาออกต่อหน้า โดยไม่เขียนใบลาออกตามระเบียบ สั่งแล้วก็ยังไม่เขียนอีก จึงออกหนังสือเตือน ก็ยังไม่เขียนอีก จะเลิกจ้างข้อหาผิดระเบียบ ผิดซ้ำหนังสือเตือน ม่ายค่าชดเชยได้หรือไม่ ? 
33. พนักงานโกงเงินบริษัทฯไป 10 ล้าน กลับมาขอหนังสือรับรองการทำงาน ต้องออกให้หรือไม่ ? 
34. เมื่อครบเกษียณแล้ว นจ.+ลจ. ตกลงกันทำงานต่อ โดยไม่ใช้สิทธิ์เกษียณเสียก่อน..ต่อมาทำผิดร้ายแรงตาม มาตรา  119 จะฟ้องให้จ่ายค่าเกษียณได้หรือไม่
35. พนักงานไม่ยอมลงชื่อในหนังสือเตือน จะทำอย่างไร ?

PROMOTION ท่านละ 2,900 บาท จากราคาปกติ ท่านละ 3,900 บาท

 อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2562

เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ณ รร.แกรนด์ สุขุมวิท กทม. 

สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION

เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100

Email:hrdeesolution@gmail.com

Line ID:hrdeesolution

www.hrdeesolution.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมหลักสูตรด้าน HR, กฎหมายแรงงาน, อบรมกฎหมายแรงงาน, หลักสูตรกฎหมายแรงงาน, เรียนกฎหมายแรงงาน, สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี ตลอดจนแนวทางการบริหารแผน เพื่อนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ รวมถึงขั้นตอนการวัดและการกำกับแผน
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่...
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)
เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมการบริหารจัดการวิถีหลักของญ่ีปุ่นแบบMonozukuri
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านวิถีแห่งโตโยต้า Driving Continuous Improvement and Innovation THE TOYOTA WAY
เปลี่ยนพลังทางความคิดระหว่างผู้เข้าสัมมนา และรับความรู้พร้อมคำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริงจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ
เข้มข้น กระชับทุกประเด็นสำคัญให้เข้าใจง่าย นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เรียนรู้เทคนิคการวิเคราห์กลยุทธ์ แนวคิดการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่
เรียนรู้หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานของคนญี่ปุ่น Hou-Ren-Sou (โฮ-เรน-โซ) (รายงาน-ติดตาม-ปรึกษาหารือ)
หลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ "คุณประหยัดเงินลงทุนในการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ ใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชั่วโมง กับการเรียนรู้วิธีประหยัดเงินลงทุนและ ลงมือปฏิบัติเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ อ...